Đảng bộ huyện Tân Uyên sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ hai - 09/07/2018 23:30 854 0
Ngày 06/7, Huyện ủy Tân Uyên tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, cơ bản hoàn thành 11/11 chỉ tiêu, trong đó có một số chỉ tiêu vượt cao so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra. 

Kinh tế phát triển khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng đã định. Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp: 33,5%; công nghiệp - xây dựng: 18,8%; dịch vụ: 47,7%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 47.281 triệu đồng, đạt 105,1% Nghị quyết; Thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/người/năm, tăng 1,31 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 39,3% năm 2015 xuống 20,96% năm 2017 (vượt 5,17% nghị quyết).

Tổng sản lượng lương thực đạt 31.885,6 tấn, đạt 106,3% Nghị quyết, tăng 3.144 tấn so với năm 2015. Hình thành vùng sản xuất lương thực hàng hóa với diện lúa hàng hóa 553,4 ha; trồng mới 718,9 ha Chè nâng diện tích toàn huyện lên 2.438 ha, đạt 128% nghị quyết. Toàn huyện có 4/9 xã đạt chuẩn NTM, đạt 80% Nghị quyết, bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt 14,6 tiêu chí/xã. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm đạt 10,3%. Tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2017 (theo giá năm 2010) đạt 208.226 triệu đồng, tăng 1,04 lần so với năm 2015. Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển cả về quy mô và ngành nghề hoạt động, toàn huyện có 563 cơ sở kinh doanh dịch vụ. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tăng bình quân 5%/năm, năm 2017 là 224.059 triệu đồng. Xuất khẩu chè, thảo quả đạt 1,9 triệu USD, đạt 67,9% Nghị quyết. 

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và phục vụ đời sống của nhân dân. Đến nay 100% xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm đạt tiêu chuẩn nông thôn A, 96,89% bản, tổ dân phố có đường ô tô, xe máy đi lại thuận lợi, 93% hộ gia đình được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh.

Phổ cập giáo dục được duy trì và nâng cao, có 31,37% tường học đạt chuẩn quốc gia (đạt 89,6% nghị quyết); 9/10 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; sau nửa nhiệm kỳ đã cử 1.107 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo bồi dưỡng, nâng tỷ lệ cán bộ, công chức cấp huyện có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên đạt 86,3% (cấp xã đạt 42,1%); trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 94,5% (cấp xã đạt 83%).

Quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Cải cách hành chính, bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở để tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được tổ chức, triển khai thiết thực, hiệu quả. Phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới, trọng tâm là đổi mới sự lãnh đạo đối với cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và trên các lĩnh vực khác. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện, của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, không có tổ chức cơ sở đảng xếp loại yếu kém, kết nạp 416 đảng viên, đạt 166% nghị quyết.
    
Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận làm rõ vai trò cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, của hệ thống chính trị ở cơ sở; giải pháp phát triển một số điểm du lịch sinh thái - văn hóa, sản hàng hóa, chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, xây dựng địa bàn không có tệ nạn ma túy; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường chuẩn quốc gia; kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trồng rừng kinh tế; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và phát triển đảng viên; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xóa đói, giảm nghèo...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với nhân dân Tân Uyên đã bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Tân Uyên đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ. Đồng chí cũng đề nghị trong nửa nhiệm kỳ còn lại Đảng bộ cần tiếp tục khẳng định quyết tâm cao hơn nữa, tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Tiếp tục phát triển cây chè, quế, sơn tra, phát triển công nghiếp chế biến, chú trọng chất lượng phát triển nông nghiệp, nông thôn mới theo hướng giảm nghèo bền vững, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường. Quan tâm chăm lo phát triển nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quan tâm phát triển đảng viên ở nông thôn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nguồn. Xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện phát triển toàn diện, đến năm 2020 Tân Uyên trở thành huyện khá, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.    
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chu Văn Thành - TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện và các đại biểu dự hội nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu thành phần chưa đạt, đạt thấp. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy khóa XIII và các nghị quyết quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân; tập trung phát triển nông lâm nghiệp, nông thôn, tạo ra các sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực, có giá  trị kinh tế cao; tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận thuận lợi các dịch vụ trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Chú trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản.

Thực hiện tốt công tác thu, quản lý chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát trong sử dụng ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, chú trọng huy động các nguồn lực của xã hội. Đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo chất lượng, tiến độ kế hoạch xây dựng nông thôn mới...

Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ưu tiên đầu tư ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, tạo cơ hội cho mọi người dân được hưởng thụ các dịch vụ văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, tập trung giảm thiểu tình trạng sinh con thứ ba trở lên; đẩy lùi các hủ tục lạc hậu còn tồn tại trong nhân dân vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu kiện, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, nhất là ở cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chấn chỉnh, nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở. 

Tiếp tục đổi mới, từng bước khắc phục tình trạng hành chính hoá. Ngoài việc tập hợp, đoàn kết các tổ chức thành viên chăm lo cho đoàn viên, hội viên, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần thể hiện tốt hơn nữa vài trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trước đó, các đại biểu dự hội nghị đã thực hiện việc quyên góp ủng hộ đồng bào các dân tộc trong huyện bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử trong các ngày 23 - 26/6 vừa qua. Số tiền quyên góp ủng hộ được trên 27 triệu đồng./.

Tác giả: Cảnh Võ - Hữu Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 139 | lượt tải:45

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2351 | lượt tải:526

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2500 | lượt tải:1452

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 598 | lượt tải:45

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 1811 | lượt tải:581
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập158
  • Hôm nay40,238
  • Tháng hiện tại1,668,577
  • Tháng trước8,894,895
  • Tổng lượt truy cập16,894,384
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down