Bước đổi mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện Than Uyên

Thứ sáu - 26/02/2016 08:51 248 0
Năm 2015 vừa qua là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại diễn ra, đặc biệt là đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nhìn lại hoạt động công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện trong năm 2015 có thể thấy rõ những bước đổi mới và đột phá khá rõ nét, thu được nhiều kết quả quan trọng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Tài chính - Kế hoạch huyện
Kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Tài chính - Kế hoạch huyện
Dấu ấn quan trọng nhất là đã lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để có được Ban Chấp hành khóa mới có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, vừa đáp ứng được yêu cầu trước mắt, vừa chuẩn bị cho nhiệm kỳ sau thì công tác nhân sự cấp ủy được Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu chuẩn bị rất cụ thể. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch công tác nhân phục vụ đại hội Đảng bộ huyện, tham mưu thành lập tiểu ban nhân sự đại hội và thực hiện đầy đủ các bước quy trình về nhân sự. Cùng với đó, Ban Tổ chức đã tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ về phẩm chất, năng lực công tác; về số lượng, cơ cấu, độ tuổi, trình độ, cán bộ nữ, tuổi trẻ, người dân tộc…để làm căn cứ quy hoạch. Đồng thời, chủ động rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 đồng bộ ở cả cấp cơ sở và cấp huyện, qua đó xây dựng phương án nhân sự cấp ủy khóa mới; tham mưu luân chuyển, điều động cán bộ trong quy hoạch trước đại hội. Quan tâm bố trí, sắp xếp đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử khóa mới.

Trong cả nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Than Uyên đã luân chuyển, điều động 33 cán bộ; bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại 72 cán bộ. Thực tiễn cho thấy, đa số cán bộ sau khi luân chuyển, điều động đã có sự trưởng thành hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Than Uyên đạt được nhiều kết quả quan trọng, số lượng, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và đảng viên ngày càng tăng. Ban Tổ chức Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy và cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảm bảo đưa hoạt động của các cấp ủy ngày càng nền nếp, hiệu quả, phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị ở cơ sở, trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; đổi mới và nâng cao chất lượng trong sinh hoạt Đảng, công tác phát triển đảng viên mới; giữ vững và phát huy có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại TCCSĐ, đảng viên hằng năm…


Trong 5 năm (2010-2015), toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 815 đảng viên mới, đạt 163% KH, 100% thôn, bản, trường học, trạm y tế đều có đảng viên; tách, thành lập mới 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện và 92 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 264 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, tăng 77 chi bộ so với đầu nhiệm kỳ (= 45,5%). Hằng năm, cấp ủy viên các cấp thường xuyên được kiện toàn, bổ sung và được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, kịp thời phục vụ cho công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp. (Trong nhiệm kỳ đã cử đi đào tạo về chuyên môn 163 đồng chí; bồi dưỡng về lý luận chính trị (LLCT) cho 178 đồng chí (sơ cấp), 465 đồng chí (trung cấp), 41 đồng chí (cao cấp), bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cho 1036 đồng chí…). Hằng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy đều tham mưu thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá, phân xếp loại cán bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, dân chủ, khách quan trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gắn với kết quả khắc phục sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Có thể khẳng định: trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào thì công tác cán bộ luôn được xác định là một trong những yếu tố quyết định đến việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra. Từ nay đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục tham mưu kịp thời, có chất lượng công tác nhân sự phục vụ cho bầu cử; tăng cường theo dõi, nắm tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Đồng thời cử cán bộ sâu sát cơ sở để phối hợp hướng dẫn công tác nhân sự phục vụ cho bầu cử đại biểu HĐND các cấp; tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; hướng dẫn, đôn đốc các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị…

Tiếp tục thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ, tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Tổ chức với UBKT Huyện ủy, công an huyện; tăng cường công tác phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức Đảng các cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, sớm vươn lên trở thành huyện khá của tỉnh./.

Tác giả bài viết: Thanh Hải - Huyện ủy Than Uyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 460 | lượt tải:31

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 452 | lượt tải:38

Số 08-TB/HĐ

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 1147 | lượt tải:96

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1631 | lượt tải:55
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down