Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Than Uyên lần thứ 12

Thứ hai - 10/07/2017 10:38 336 0
Đảng bộ huyện Than Uyên vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 12, mở rộng đến các đồng chí là Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì.
Đại biểu thảo luận tại Hội nghị
Đại biểu thảo luận tại Hội nghị
Theo báo cáo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp. Song, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 17.491,8 tấn, đạt 57,3% KH, tăng 587,3 tấn so với cùng kỳ năm trước.. Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát, không để xảy ra dịch lớn trên địa bàn. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đat 43,63 tỷ đồng, bằng 85% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 255,78 tỷ đồng, bằng 106,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 21,258 tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán tỉnh giao.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, phúc lợi xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xuống làm việc với Ban Chấp hành Đảng ủy của 4 xã, thị trấn để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện NQ đại hội XII của Đảng và đại hội Đảng các cấp (từ khi đại hội đến nay); lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các năm tiếp theo; xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của cán bộ khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện; chỉ đạo thành công đại hội Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2017 - 2022; đại hội đoàn TNCSHCM các xã, thị trấn, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được quan tâm chú trọng, trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 75 đồng chí đảng viên mới, xét chuyển đảng chính thức cho 68 đảng viên dự bị. Các lĩnh vực công tác khác đều được quan tâm chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo báo cáo. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng – Bí thư Huyện ủy kết luận, yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, nêu cao vai trò trách nhiệm, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và thanh tra Nhà nước trên các lĩnh vực công tác. Trong đó, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, lãnh đạo các xã, thị trấn cần đề cao trách nhiệm cá nhân, tăng cường nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là ở địa bàn các xã có đồng bào bị ảnh hưởng tôn giáo; những xã giáp ranh với các huyện lân cận có tiềm ẩn nguy cơ về xâm canh, xâm cư…Quan tâm chỉ đạo quyết liệt các hoạt động sản xuất nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng huyện Than Uyên (15/10/1952 - 15/10/2017) và 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (7/8/1948 - 7/8/2018)./.Theo báo cáo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp. Song, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 17.491,8 tấn, đạt 57,3% KH, tăng 587,3 tấn so với cùng kỳ năm trước.. Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát, không để xảy ra dịch lớn trên địa bàn. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đat 43,63 tỷ đồng, bằng 85% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 255,78 tỷ đồng, bằng 106,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 21,258 tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán tỉnh giao.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, phúc lợi xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xuống làm việc với Ban Chấp hành Đảng ủy của 4 xã, thị trấn để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện NQ đại hội XII của Đảng và đại hội Đảng các cấp (từ khi đại hội đến nay); lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các năm tiếp theo; xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của cán bộ khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện; chỉ đạo thành công đại hội Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2017 – 2022; đại hội đoàn TNCSHCM các xã, thị trấn, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được quan tâm chú trọng, trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 75 đồng chí đảng viên mới, xét chuyển đảng chính thức cho 68 đảng viên dự bị. Các lĩnh vực công tác khác đều được quan tâm chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo báo cáo. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận, yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, nêu cao vai trò trách nhiệm, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và thanh tra Nhà nước trên các lĩnh vực công tác. Trong đó, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, lãnh đạo các xã, thị trấn cần đề cao trách nhiệm cá nhân, tăng cường nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là ở địa bàn các xã có đồng bào bị ảnh hưởng tôn giáo; những xã giáp ranh với các huyện lân cận có tiềm ẩn nguy cơ về xâm canh, xâm cư…Quan tâm chỉ đạo quyết liệt các hoạt động sản xuất nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng huyện Than Uyên (15/10/1952 - 15/10/2017) và 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (7/8/1948 - 7/8/2018)./.

Tác giả bài viết: Thanh Hải - Huyện ủy Than Uyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 61-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh"

lượt xem: 302 | lượt tải:52

Số 91-TB/VPTU

Thông báo kết quả chỉ định thầu

lượt xem: 1549 | lượt tải:183

Số: 4049/KH-UBND

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 1229 | lượt tải:144

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 1854 | lượt tải:36
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down