Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Thứ hai - 31/07/2017 08:47 41 0
Ngày 30/7, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Trần Đức Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Dự hội nghị có đồng chí Tẩn Vản Pao, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Mai, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp, các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của 22 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối (Đảng bộ Công ty Điện lực tổ chức hội nghị trực tuyến sau).

 

Theo kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng ủy Khối, trong thời gian 01 ngày, chia thành 02 Khối (buổi sáng 16 đơn vị, buổi chiều 6 đơn vị), các đại biểu dự Hội nghị được học tập, quán triệt, nghiên cứu 03 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/06/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Riêng Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh và Ngân hàng Nhà nước tỉnh tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động học tập nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 10-NQ/TW và Nghị quyết số 11-NQ/TW, tập trung quán triệt sâu đối với Nghị quyết số 12-NQ/TW, tại Hội nghị học tập tập trung, hội nghị trực tuyến (trong đó dành 2/3 buổi học tập Nghị quyết số 12-NQ/TW). 

Sau khi tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết theo hình thức tập trung, trực tuyến, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị cấp cơ sở, quán triệt kế hoạch thực hiện các nghị quyết của cấp ủy cấp trên và kế hoạch thực hiện của cấp uỷ cấp mình và hoàn thành trước ngày 20/8/2017. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải được học tập, quán triệt, nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ Khối. Cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (Bí thư chi, đảng bộ; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; trưởng các phòng, ban tương đương trở lên; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên) xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết số 12 -NQ/TW sát với nội dung Nghị quyết, kế hoạch thực hiện của cấp ủy, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết đều phải viết thu hoạch cá nhân tập trung vào nội dung được học tập chuyên sâu (mỗi cá nhân 01 bản viết tay theo đề cương gợi ý). 

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt theo Quyết định 1327-QĐ/TU, ngày 28/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về ban hành Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng”, xác định tầm quan trọng của các nghị quyết hội nghị lần này, Đảng ủy Khối đã chú trọng đổi mới ngay từ khâu xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII theo hình thức học tập tập trung theo Khối và hội nghị trực tuyến. Về đối tượng học tập, quán triệt được mở rộng hơn gồm toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn Thành phố; Đảng bộ Công ty Điện lực tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến đến các chi bộ trực thuộc Đảng bộ tại 9 điểm cầu. Mời báo cáo viên Trung ương của tỉnh quán triệt tại hội nghị học tập tập trung. Ngoài các tài liệu phục vụ học tập, quán triệt do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn như văn kiện, tài liệu nghiên cứu, tài liệu học tập, tài liệu hỏi đáp, Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã kịp thời biên soạn tài liệu Hỏi - Đáp tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các chi, đảng bộ cơ sở.

Qua tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, các đồng chí cán bộ, đảng viên, người lao động có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng của các nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết số 12-NQ/TW. Theo đó, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, xác định những công việc phải làm, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Mai, Bí thư Đảng ủy đề nghị: Cấp ủy các chi, đảng bộ chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến thường xuyên những nội dung cơ bản của các nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết số 12-NQ/TW gắn với tuyên truyền các kế hoạch thực hiện của Đảng ủy Khối và của cấp mình bảo đảm hiệu quả bằng các hình thức phù hợp. Chú trọng phát huy hình thức tuyên truyền miệng tại các hội nghị báo cáo viên, các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan; sinh hoạt đoàn thể...; tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy; website của các đơn vị, doanh nghiệp.

Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối được phân công theo dõi, phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo, giám sát, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; kịp thời báo cáo, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy về tình hình của đơn vị mình phụ trách. Ban Tuyên giáo Đảng ủy hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát, nắm tình hình việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết ở các chi, đảng bộ cơ sở. Đoàn khối Doanh nghiệp căn cứ vào kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy và Đoàn cấp trên xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết. Theo đó, kết quả thực hiện kế hoạch của tập thể và kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân người đứng đầu hàng năm và cả nhiệm kỳ./.

Tác giả bài viết: Đồng Lan - ĐUK Doanh nghiệp tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Kế hoạch số 220/KH-SVHTTD

Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Lai Châu

lượt xem: 25 | lượt tải:15

Công điện số 01/CĐ-UBND

Công điện của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 43 | lượt tải:17

Số 723-CV/TU

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

lượt xem: 236 | lượt tải:130

Số 04-TL/BTTCT

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu về thành lập tỉnh và Đảng bộ tỉnh Lai Châu

lượt xem: 191 | lượt tải:97
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down