Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 6-9/12/2016

Thứ năm - 26/10/2017 09:16 36 0
Chiều ngày 25/10, HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp liên tịch nhằm thống nhất thời gian, nội dung kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự họp còn có các đồng chí: Bùi Từ Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Đức Long - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng phó các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Toàn án Nhân dân tỉnh, Sở Tư Pháp… dự cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp liên tịch
Quang cảnh cuộc họp liên tịch
Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo Thông báo việc tổ chức kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 6-9/12/2016). Tại kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 11 báo cáo của UBND tỉnh, 8 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, 4 báo cáo của các cơ quan liên quan, 25 tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trình. Ngoài ra, phiên họp cũng quyết định những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh; chất vấn và trả lời chất vấn. 

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, hầu hết các các đại biểu đồng tình, nhất trí cao với nội dung dự thảo thông báo tổ chức kỳ họp. Để phiên họp thành công tốt đẹp một số đại biểu đề xuất: Các Ban HĐND tỉnh cần nâng cao chất lượng thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết và phải theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau các kỳ họp HĐND tỉnh. Đối với dự thảo Thông báo kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh, đại biểu đề nghị bỏ Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thứ 3 về “kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017” ra khỏi các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình; Gộp tờ trình và dự thảo Nghị quyết số 19 về “ban hành nhiệm vụ, giải pháp và chính sách thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu” và tờ trình, dự thảo nghị quyết số 20 do UBND tỉnh trình về “ban hành các biện pháp và chính sách đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020” thành 1 tờ trình và dự thảo Nghị quyết chính sách.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu và đề nghị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung kỳ họp UBND tỉnh tiếp tục chuẩn bị các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết đảm bảo đúng quy trình và gửi đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 20/11/2016. Các ban HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết hoàn thành công tác thẩm tra trước ngày 1/12/2016; Xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của Ban năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 hoàn thành trước ngày 25/11/2016. Các cơ quan hữu quan chuẩn bị các văn bản, tài liệu liên quan gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 20/11/2016. Nội dung chuẩn bị phải chi tiết, có chất lượng, có phân tích các kết quả đạt được, so sánh so với cùng kỳ năm trước, những hạn chế, nhất là nguyên nhân của hạn chế. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh việc triển khai các Nghị quyết của các kỳ họp thứ 2,3 HĐND tỉnh còn chậm, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh việc tổ chức thực hiện.

***Chiều cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 5 nhằm thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh; dự thảo Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri (TXCT) của đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. 

 
7 10 16
Phiên họp thứ năm Thường trực HĐND tỉnh

Dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 3 chương, 16 điều. Trong đó nêu rõ: Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp công tác để cùng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Nội dung phối hợp gồm: phối hợp thực hiện công tác TXCT; bầu cử đại biểu quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo quy định pháp luật; chuẩn bị nội dung chương trình và tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp thường trực HĐND tỉnh… Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp hầu hết đại biểu tán thành và đề xuất Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉnh và tạo điều kiện cho các bên tham gia thực hiện tốt quy chế này. 

Tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu bày tỏ quan điểm nhất trí cao với nội dung báo cáo. Trong tháng 10, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện và tổ chức thành công kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021. Đôn đốc, kiểm tra UBND tỉnh, các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh, việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát, chất vấn của HĐND tỉnh. Các hoạt động giám sát tiếp tục được tăng cường đảm bảo trọng tâm, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Thường trực HĐND tỉnh cũng phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Tuy nhiên, một số đại biểu cũng cho rằng cần bổ sung thêm vào nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 nội dung tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động của Thường trực các Ban HĐND; hoàn thành các cuộc khảo sát, giám sát theo kế hoạch.

Đối với dự thảo Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả TXCT của đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 đại biểu đề nghị giữ nguyên tên đề án và sửa chữa, bổ sung một số từ ngữ câu chữ trong dự thảo Đề án cho chính xác, dễ hiểu. Về bố cục vẫn giữ 3 phần nhưng phần 1 nói ngắn gọn về sự cần thiết, cơ sở khoa học xây dựng Đề án, phần 2 nói về mục tiêu Đề án, phần 3 viết chung về nhiệm vụ, giải pháp. Nội dung Đề án xây dựng phải ngắn gọn, đúng trọng tâm, hướng vào việc đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, đổi mới cách tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sao cho khoa học, chính xác, hiệu quả, đôn đốc kiểm tra việc giải quyết kiến nghị cử tri… 

Kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tổ soạn thảo, cán bộ, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh ngoài việc xây dựng hoàn thiện các Đề án, Quy chế phối hợp, Báo cáo trên còn cần phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 và chuẩn bị các điều kiện, nội dung tổ chức phiên họp thứ 6 của Thường trực HĐND tỉnh theo quy định. Tham mưu chuẩn bị nội dung, điều kiện làm việc với đoàn Ủy ban dân tộc, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi UBND tỉnh, các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định./.

Tác giả bài viết: Thanh Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down