Đảng viên phải nghiêm túc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ

Thứ tư - 07/11/2018 06:06 15.677 0
Nguyên tắc của Đảng là chi bộ, chi ủy, bí thư chi bộ và đảng viên phải nghiêm túc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của chi bộ. Gắn trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.
Chi bộ, chi ủy, bí thư chi bộ và đảng viên phải nghiêm túc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ
Chi bộ, chi ủy, bí thư chi bộ và đảng viên phải nghiêm túc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ
Ngày 08-10-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 12-QĐi/TU về trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Quy định nêu rõ, mọi đảng viên có trách nhiệm chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ: (1) Dự, ghi chép đầy đủ nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ. (2) Chủ động nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết... của cấp trên liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của chi bộ, của đảng viên và các nội dung đã được cấp ủy, bí thư chi bộ gửi trước để chuẩn bị ý kiến tham gia thảo luận trong sinh hoạt chi bộ. (3) Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

- Đồng thời, đảng viên phải có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Gương mẫu chấp hành nghị quyết, kết luận của chi bộ; sẵn sàng nhận và thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công. Chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo chi bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; việc thực hiện cam kết và khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; tham mưu đề xuất nội dung để thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân và của chi bộ trong thời gian tới. Có trách nhiệm chuẩn bị tốt các nội dung được chi ủy, bí thư chi bộ phân công dự thảo tại các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ hoặc sinh hoạt chuyên đề.

- Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ rõ trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó, chi ủy có trách nhiệm: (1) Duy trì nghiêm túc chế độ họp chi ủy định kỳ hằng tháng để chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ theo quy định; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của chi bộ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng chi ủy viên và đảng viên. (2) Thường xuyên đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và tình hình, đặc điểm của chi bộ. (3) Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

(4) Tổ chức họp chi ủy phải chuẩn bị tốt các nội dung chủ yếu sau: (a) Lựa chọn và chuẩn bị các nội dung thông tin thời sự và văn bản của cấp trên để thông tin, quán triệt đến đảng viên bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của chi bộ và nhận thức của đảng viên. (b) Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của chi bộ. (c) Đánh giá được tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng, đề ra nhiệm vụ trọng tâm của tháng tới để xin ý kiến chi bộ. (d) Dự kiến phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong chi bộ. (e) Chuẩn bị dự thảo nghị quyết (nếu có), dự thảo kết luận phiên họp chi bộ. Xây dựng dự thảo nghị quyết chi bộ cần xác định đúng vấn đề cần tập trung lãnh đạo, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và có tính khả thi. 

(5) Gửi tài liệu đến đảng viên và cấp ủy viên cấp trên được phân công theo dõi chi bộ, để nghiên cứu trước khi sinh hoạt chi bộ theo quy định (đối với các chi bộ có điều kiện).

- Đối với đồng chí bí thư chi bộ, có trách nhiệm: (1) Nghiên cứu nắm chắc những nội dung cơ bản các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của cấp trên trước khi triển khai, quán triệt, học tập trong chi bộ. (2) Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi uỷ (bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy), chi bộ theo quy định. (3) Nắm vững quy trình sinh hoạt chi bộ, tổ chức điều hành sinh hoạt chi bộ đúng các bước theo quy định. (4) Cùng các đồng chí trong chi ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; định hướng kịp thời nhằm ổn định tư tưởng chính trị, tạo sự đoàn kết, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ. (5) Chủ động đề xuất và thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ. 

(6) Trực tiếp hoặc phân công phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi ủy, chi bộ. Trực tiếp chuẩn bị nội dung dự thảo kết luận phiên họp chi bộ và dự kiến phân công nhiệm vụ cho đảng viên. (7) Điều hành các buổi sinh hoạt chi bộ theo đúng nội dung, chương trình đã được chi ủy chuẩn bị, chi bộ biểu quyết thống nhất. Kết luận các buổi sinh hoạt chi bộ bảo đảm khách quan, chính xác, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực đảng viên. 

(8) Chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong chủ trì sinh hoạt chi bộ phải phát huy được trí tuệ tập thể, có thái độ cầu thị, thẳng thắn, cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả, chất lượng. (9) Quản lý đảng viên; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết, kết luận của chi bộ./.

Tác giả bài viết: TT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 61-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh"

lượt xem: 423 | lượt tải:77

Số 91-TB/VPTU

Thông báo kết quả chỉ định thầu

lượt xem: 1665 | lượt tải:208

Số: 4049/KH-UBND

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 1338 | lượt tải:160

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 1917 | lượt tải:36
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down