Đoàn công tác của Bộ Công Thương làm việc tại tỉnh Lai Châu

Thứ sáu - 17/07/2020 07:51 588 0
Sáng ngày 15/7, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Lai Châu.
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Giàng A Tính - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Giàng A Tính - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo với Đoàn công tác một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh. Theo đó, tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, trong 6 tháng đầu năm kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu có bước phát triển, quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt trên 5.406 tỷ đồng, bằng 63% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 571,8 tỷ đồng, bằng 27% dự toán. Quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả khả quan. Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, bảo tồn phát triển văn hóa bản sắc các dân tộc được chú trọng phát triển. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đảm bảo, chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng lên. Các chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác cải cách hành chính có nhiều đột phá, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng 7 bậc, chỉ số sự hài lòng của người dân về phục vụ hành chính công (SIPAS) tăng 11 bậc so với năm 2018, cao nhất từ trước tới nay….

Đặc biệt trong lĩnh vực Công thương, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.616 tỷ đồng, bằng 26,4% kế hoạch năm. Số xã, phường, thị trấn có điện lưới Quốc gia là 106/106 xã, đạt 100%; số thôn bản được sử dụng điện lưới Quốc gia là 937/994 thôn bản, đạt 94,3%; số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là  94.044/99.069 hộ, đạt 94,9%. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2020 đạt trên 3.039 tỷ đồng, bằng 52,4% kế hoạch năm. Chỉ số CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh tăng 5,21% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 đạt trên 30 triệu USD, bằng 67,9% kế hoạch năm. Triển khai tích cực việc nâng cấp cặp cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được quan âm triển khai…

Đồng thời, tỉnh cũng đưa ra dự kiến các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại đến năm 2025 để xây dựng dự thảo vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025 gồm: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 8.847 tỷ đồng; tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 96%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 9.720 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 78,94 triệu USD...

Tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương một số khó khăn, vướng mắc như: Chỉ đạo các đơn vị trong ngành và phối hợp với các Bộ có liên quan quan tâm, sớm bố trí đủ vốn đầu tư cho dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện của tỉnh; dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020; sớm có văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục lập, phê duyệt, bổ sung quy hoạch điện mặt trời để tỉnh Lai Châu có cơ sở triển khai thực hiện đúng quy định; xem xét thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện theo đề xuất của UBND tỉnh Lai Châu tại Công văn số 1129/UBND-KTN vào Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035; xem xét ủy quyền cho UBND tỉnh Lai Châu cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện quan trọng đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình và hợp tác xã; quan tâm, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics đến năm 2025 tại Quyết định số 200/QĐ-TTg để tỉnh triển khai các nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế biên mậu của tỉnh phát triển; ủng hộ chủ trương của tỉnh mở lại hoạt động tại cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng để giao thương hàng hóa...

Tại buổi làm việc, đại diện các đồng chí trong Đoàn công tác của Bộ Công thương đã có những ý kiến chia sẻ, thảo luận và đưa ra giải pháp để tỉnh Lai Châu tiếp tục nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Các đại biểu cho rằng những năm qua, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, tuy nhiên lao động đã qua đào tạo thấp, tỉnh Lai Châu cần quan tâm đào tạo chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương, đặc biệt lao động địa phương rất ít đi các tỉnh khác làm ăn kinh tế, đây là một lợi thế của tỉnh cần tận dụng. Cùng với đó, định hướng của tỉnh năm 2025 cơ cấu công nghiệp, thương mại và dịch vụ chiếm 85%, để hoàn thành mục tiêu này tỉnh cần tìm kiếm kêu gọi nhà đầu tư. Mặt khác, tỉnh Lai Châu cần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, kết nối tiêu thụ sản phẩm...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực công thương. Đồng thời đề nghị thời gian tới tỉnh Lai Châu rà soát lại các chiến lược, xây dựng kế hoạch cụ thể để tăng cường thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia nhằm hình thành vùng quy hoạch sản xuất hàng hóa; tỉnh Lai Châu cần xác định rõ tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đồng thời, Bộ sẽ phối hợp với tỉnh để xác định thị trường, xu thế và các yêu cầu cụ thể cho các sản phẩm hàng hóa của địa phương; xem xét, có cơ chế đặc thù riêng cho tỉnh Lai Châu; có hỗ trợ thỏa đáng, để hình thành các khu công nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp để thu hút đầu tư; tăng cường năng lực thể chế, đặc biệt trong bộ máy quản lý Nhà nước, cơ quan; Bộ sẽ phối hợp với các vụ để tổ chức đào tạo cho cán bộ trong các lĩnh vực khi có nhu cầu; sẵn sàng phối hợp với tỉnh để tổ chức quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư, đây là nhiệm vụ trọng tâm cho hoạt động phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu, nâng năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm để tiếp cận thị trường mới… Với những kiến nghị của tỉnh, Bộ Công thương ghi nhận, tiếp thu để tập hợp và sớm có những giải pháp cho tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lai Châu, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Công Thương đối với tỉnh Lai Châu. Đồng chí mong muốn Bộ Công thương và các cơ quan tham mưu của Bộ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Lai Châu phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ tốt hơn trong thời gian tới. 

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương đã trao tặng ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Lai Châu 200 triệu đồng nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020) và trao tặng bức ảnh do chính đồng chí Bộ trưởng chụp.

Trước đó, các đồng chí trong Đoàn công tác của Bộ Công thương và lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh Lai Châu đã đến viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh./.

Tác giả bài viết: Thu Hoài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 1468/UBND-VX

Công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19

lượt xem: 609 | lượt tải:146

Số 77-KH/TU

Kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 332 | lượt tải:12

Số 839-CV/TU

Công văn về phối hợp triển khai Chương trình Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 1917 | lượt tải:505

Số 831-CV/TU

Công văn về việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sỹ

lượt xem: 1915 | lượt tải:597
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 62
  • Hôm nay: 2,553
  • Tổng lượt truy cập: 7,535,028
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down