Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V

Thứ ba - 28/07/2020 16:04 1.067 0
Trong 2 ngày (27-28/7) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025) đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị-Văn hóa tỉnh và thành công tốt đẹp..
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Cờ thi đua cho lãnh đạo tỉnh Lai Châu
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Cờ thi đua cho lãnh đạo tỉnh Lai Châu
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí  Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang.

Về tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; các Anh hùng lực lượng vũ trang; các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng lao động, cùng 320 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (giai đoạn 2015 - 2020) dự Đại hội. 

5 năm qua, cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cấp đã trực tiếp lãnh đạo, quan tâm, có biện pháp quyết liệt đẩy mạnh công tác thi đua. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với hình thức và nội dung phong phú, các phong trào thi đua đã gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua do Trung ương phát động được các cấp, các ngành tổ chức triển khai kịp thời, với nhiều cách làm sáng tạo. Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”,“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán  bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” thực sự trở thành phong trào thi đua nòng cốt trên địa bàn toàn tỉnh.

Các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực mang lại những kết quả hết sức thiết thực, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và từng bước cải thiện đời sống Nhân dân. Nhờ đó, tốc tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 11,50%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,79 triệu đồng, tăng 2,3 lần so với năm 2015; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 ước đạt trên 2.150 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với năm 2015, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện, an sinh và phúc lợi xã hội được đặc biệt được quan tâm; quan hệ đối ngoại của tỉnh ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng chặt chẽ, gắn bó, công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực; quốc phòng - an ninh được củng cố giữ vững. Trong giai đoạn 2015-2020 có 146 tập thể và 345 cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng, 4.717 tập thể và 12.440 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng, đặc biệt nhân kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất (lần thứ hai). 

Giai đoạn 2020 - 2025, Đại hội đã đặt ra một số mục tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,57%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng; 60,64% xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 15 tiêu chí, 02 huyện nông thôn mới (Tam Đường, Than Uyên); tỷ lệ che phủ rừng trên 53%; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 3.000 tỷ đồng; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu tăng trung bình trên 11,5%/năm; tổng lượt khách du lịch tăng bình quân 20%/năm; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm bình quân 2%/năm, riêng huyện nghèo giảm 3%/năm; giải quyết việc làm cho 8.500 lao động/năm; trên 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Đại hội đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua có mục tiêu thiết thực, cụ thể, có tính đột phá, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động ở cơ sở; chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nuôi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới…

Tại Đại hội, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã tham luận làm  rõ hơn  kết quả của các phong trào thi đua yêu nước như: Phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững; phát triển xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch cộng đồng; tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở thực hiện 4 cùng với Nhân dân…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh Lai Châu. Đồng thời đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lai Châu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong công tác thi đua, khen thưởng như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, tiên phong gương mẫu người đứng đầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cơ quan, đơn vị trong phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Tiếp tục đổi mới phương pháp, biện pháp tổ chức phong trào cho thiết thực, hiệu quả. Mỗi cấp mỗi ngành mỗi cơ quan tổ chức phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức, tiêu chí thi đua, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm phong trào thi đua ngày càng nâng cao cả về số lượng và chất lượng, không ngừng đổi mới...

Đồng chí nhấn mạnh phong trào thi đua yêu nước phải luôn hướng vào thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đề ra, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao chất lượng tăng trưởng; đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển các ngành kinh tế, nhất là phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động; phát triển giáo dục đào tạo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị và phát triển ổn định. Phấn đấu đưa Lai Châu từng bước trở thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía Bắc.
 
Với những thành tích đạt được, tỉnh Lai Châu đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho 03 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho 04 tập thể, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 03 cá nhân, Bằng khen cho 01 tập thể, 23 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 11 tập thể, Bằng khen cho 64 tập thể và 323 cá nhân.

Nhân dịp này, thay mặt Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 230 triệu đồng cho thiếu nhi Lai Châu.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Trần Tiến Dũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 12 đại biểu../.
 

Tác giả bài viết: Đinh Lan - Thu Hoài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 1468/UBND-VX

Công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19

lượt xem: 510 | lượt tải:127

Số 77-KH/TU

Kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 316 | lượt tải:12

Số 839-CV/TU

Công văn về phối hợp triển khai Chương trình Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 1834 | lượt tải:489

Số 831-CV/TU

Công văn về việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sỹ

lượt xem: 1829 | lượt tải:576
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 76
  • Hôm nay: 1,440
  • Tổng lượt truy cập: 7,477,260
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down