Hiệu quả tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Lai Châu

Thứ ba - 24/07/2018 15:20 686 0
Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 44,87% năm 2007 xuống còn 29,1% năm 2017; thu nhập bình quân đầu người của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực nông thôn tăng từ 3,74 triệu đồng năm 2007 lên trên 11 triệu đồng năm 2017; giải quyết việc làm bình quân cho 4.595 người/năm trong giai đoạn 2007-2017; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hơn 19 nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số
Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội xã tại Tả Lèng, huyện Tam Đường (ảnh: HD-BLC)
Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội xã tại Tả Lèng, huyện Tam Đường (ảnh: HD-BLC)
Sau 15 năm xây dựng và phát triển, hệ thống điểm giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội phủ khắp 108/108 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Đối tượng phục vụ nguồn vốn tín dụng ưu đãi là hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác; trong đó đặc biệt ưu tiên cho vay ưu đãi đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Tính đến hết quý I/2018, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, tổng dư nợ cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đạt 1.583 tỷ đồng, chiếm 87,7% tổng dư nợ các chương trình tín dụng với 44.977 hộ còn dư nợ, chiếm 92% số hộ vay vốn, có 20 dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh được thụ hưởng các chương trình tín dụng ưu đãi, đã xây dựng mạng lưới giao dịch tại 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, với 1.492 tổ tiết kiệm và vay vốn từng thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố... Qua đó, góp phần đưa vốn tín dụng của Nhà nước đến tận tay người thụ hưởng một cách nhanh chóng, thông suốt, bảo đảm công khai, dân chủ theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Nguồn vốn cho vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tập trung đầu tư phát triển trong các lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, mua máy móc và công cụ lao động đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, tạo việc làm mới, xây dựng nhà mới...

Việc tiếp cận nguồn vốn giúp cho hàng ngàn lượt hộ nghèo, hộ chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo, chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn. Góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được thành công trên, có đóng góp của nhiều nhân tố, nhưng nhân tố quyết định vẫn là sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các bộ, ngành Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và cả hệ thống chính trị trong việc triển khai tín dụng chính sách tới hộ nghèo và đối tượng chính sách, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số giúp cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo
Việc thực hiện tin dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số giúp cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ đặt ra với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể là phải tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chương trình tín dụng chính sách xã hội, nhất là đối với các đối tượng yếu thế. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong chương trình, kế hoạch công tác, là nguồn lực quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội để triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng xã hội gắn với thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền về giảm nghòe bền vững.

Hằng năm, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chương trình tín dụng xã hội, nhất là chương trìn vay vốn cho hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số găn với việc thực hiện các chính sách xã hội khác của tỉnh. Tập trung kiểm tra tình hình hoạt động, kết quả và hiệu quả thực hiện cho vay của các tổ tiết kiệm và vay vốn, đôn đốc các tổ thu hồi các khoản dư nợ đến hạn, quá hạn, lãi tồn đọng; làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn để hội viên của mình vay và sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Hằng năm, bổ sung nguồn cân đối ngân sách tỉnh để ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh theo khả năng tối đa, phấn đấu tăng từ 15-20% so với nguồn vốn năm trước; đối với các huyện, thành phố bố trí ngân sách của địa phương ủy thác vay vốn tối thiểu 500 triệu đồng trở lên. Phấn đấu nguồn vốn ủy thác địa phương đến năm 2020 đạt trên 80 tỷ đồng.

Làm tốt công tác rà soát, bổ sung, công nhận hộ nghèo, cận nghèo, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo các đối tượng chính sách sớm tiếp cận với nguồn vốn chính sách của Nhà nước. Triển khai thực hiện tốt chương trình nhà ở giai đoạn 2; tích cực hướng dẫn thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, các dự án nhóm hộ, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, hướng dẫn hộ vay chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi lồng ghép vào các chương trình tín dụng ưu đãi...

Phát huy tốt vai trò của MTTQ và các tổ chức CT-XH trong vận động, tập hợp; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân đối với công tác này. Mở rộng cuộc vận động vì người nghèo để huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và các cá nhân bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội; mở tài khoản tiền gửi thanh toán; các quỹ hỗ trợ, tiền gửi tiết kiệm tại chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu nhằm xã hội hóa nguồn vốn huy động để tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi triển khai cho vay kịp thời tới hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Ngân hàng CSXH tỉnh chủ động phối hợp với các ngành, tích cực nghiên cứu, tham mưu các giải pháp để triển khai chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo nguồn vốn được tiếp cận đến tất cả các đối tượng được thụ hưởng; tham mưu đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình. Thực hiện tăng trưởng tín dụng hằng năm từ 10% trở lên theo kế hoạch; đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, duy trì nợ quá hạn dưới 0,5%; duy trì và nâng cao chất lượng mô hình tại 108 điểm giao dịch cấp xã, ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho các vùng đặc biệt khó khăn. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: Hà Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 491 | lượt tải:10

Số: 3600/UBND-VX

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trong hoạt động cộng đồng tập trung đông người nhằm phục hồi du lịch và phát triển kinh tế xã hội

lượt xem: 928 | lượt tải:55

Số: 130/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

lượt xem: 1017 | lượt tải:42

Số: 3505/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

lượt xem: 1064 | lượt tải:12
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down