Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19

Chủ nhật - 07/04/2019 00:00 279 0
Trong 2 ngày (3-4/4), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 19. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.
Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị
Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá và cho ý kiến về Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019; sửa đổi quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; sơ kết Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 30/9/2016 về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016-2020 và một số nội dung quan trọng khác.

- Về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2019 

Hội nghị khẳng định năm 2019 với quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nên ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra và đạt được kết quả trên các lĩnh vực.  Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ năm trước; sản xuất nông nghiệp được duy trì, phát triển; chủ động phòng, chống cháy rừng, quản lý tài nguyên đất, khoáng sản. Sản xuất công nghiệp tăng khá; hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, giá cả hàng hóa ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân. Văn hóa - xã hội có chuyển biển tích cực, từng lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, các chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, đối tượng chính sách đều được quan tâm thực hiện tốt. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và các lễ hội được đẩy mạnh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho Nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; duy trì, phát triển hoạt động đối ngoại. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện có hiệu quả.

Các mặt hoạt động công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận mới của Trung ương, kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện. Lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục có chuyển biển tích cực.

Cùng với những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn yếu kém như một số cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm chưa thật quyết liệt; có nội dung theo chương trình công tác còn chậm so với yêu cầu. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp ở một số lĩnh vực còn chậm. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ cơ sở có mặt còn yếu...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong dự thảo báo cáo, đồng thời bổ sung một số nhiệm vụ Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; kiện toàn nhân sự cán bộ chủ chốt các cấp; chỉ đạo thực hiện tốt cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở; tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ các huyện.

- Về sửa đổi quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ từng nội dung trong dự thảo sửa đổi, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thống nhất sửa đổi các nội dung gắn với thực tiễn triển khai trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu tiếp thu các ý kiến trong đó phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, đảm bảo phù hợp với quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những nội dung Ban Thường vụ có thể ủy quyền thì ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy để đảm bảo chủ động, linh hoạt trong giải quyết công việc.

- Về báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá, sau 2,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, có 11/28 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt, 02 chỉ tiêu gần đạt Nghị quyết đề ra đến năm 2020. Phương thức lãnh đạo của đảng bộ cơ sở đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã có nhiều đổi mới. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng hơn; công tác dân vận chuyển biến, có hiệu quả. Chất lượng hoạt động của HĐND từng bước được nâng lên; quản lý, điều hành của UBND đã có nhiều chuyển biến tích cực; nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể từng bước được đổi mới. Công tác cán bộ cơ bản thực nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, lề lối làm việc có chuyển biến tích cực. 

Mặt khác, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh củng chỉ rõ chất lượng sinh hoạt đảng ủy, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên ở một số nơi còn chung chung; năng lực lãnh đạo, khả năng vận dụng và tổ chức thực hiện còn hạn chế. Chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của chi bộ thôn, bản, tổ dân phố ở một số nơi còn yếu; một số cấp ủy xã chưa thực hiện tốt việc định hướng nội dung sinh hoạt cho các chi bộ trực thuộc, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Chất lượng hoạt động của HĐND một số xã còn hạn chế; hoạt động giám sát, đôn đốc thực hiện sau giám sát nhìn chung hiệu quả chưa cao. UBND một số nơi triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa quyết liệt, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào cấp trên. Chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể cơ sở một số nơi chuyển biến còn chậm. Một số nơi chưa quan tâm đúng mức quy hoạch cán bộ, chưa gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ; một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã còn biểu hiện ngại học để nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị. Một số nơi phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức chưa cụ thể; việc chấp hành quy chế làm việc, kỷ cương, kỷ luật của một số cán bộ, công chức chưa nghiêm...

- Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong cải cách hành chính; chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cần quán triệt và triển khai sâu rộng những nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019 đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; bám sát nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, những nhiệm vụ, giải pháp đã được BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất tại kỳ họp thứ 18 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh và các cấp, ngành cần nắm chắc tình hình dịch tả lợn châu Phi, chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn, khống chế dịch, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh để chủ động các biện pháp phòng chống dịch ngay tại hộ gia đình; chỉ đạo thực hiện tốt việc thu gom, tiêu hủy và chi trả kinh phí hỗ trợ cho các hộ có lợn phải tiêu hủy. Triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong cải cách hành chính, nhất là giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là những rào cản từ thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, người dân. Tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử, coi đây là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và đại hội đảng các cấp sau khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Trước mắt, cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cũng như thành lập Ban chỉ đạo, các tiểu ban chuẩn bị các nội dung tổ chức đại hội; tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp gắn với việc chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội./.

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down