Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII

Thứ ba - 09/10/2018 22:16 590 0
Ngày 09/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; Sơ kết Nghị quyết số 02-NQ/TU về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; sơ kết Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020. Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2018 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẳng định, các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ theo kế hoạch với tinh thần "Hành động, kỷ cương, hiệu quả" và đạt được những kết quả nổi bật: Kinh tế tiếp tục phát triển khá, nhất là sản xuất nông nghiệp; nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, các vùng sản xuất tập trung ngày càng mở rộng, chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng; tỷ lệ che phủ rừng, diện tích trồng mới chè đạt và vượt kế hoạch giao. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giá trị xuất khẩu hàng địa phương tăng khá, giá cả thị trường ổn định; thu ngân sách trên địa bàn, số thuế do các doanh nghiệp nộp ngân sách tăng cao so với cùng kỳ. Thực hiện tốt, kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất gây ra. Văn hóa xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục nâng lên khá rõ nét; thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân, triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chính sách với người có công; duy trì, phát triển tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông. An ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế, một số loại tội phạm giảm so với cùng kỳ năm trước. Quan tâm giải quyết kịp thời, có chất lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo trên tất cả các mặt và có hiệu quả thiết thực, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kịp thời định hướng các hoạt động tuyên truyền, dư luận, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được nâng lên. MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới hoạt động, cụ thể, sâu sát cơ sở, trọng tâm vào tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu dự báo khó đạt kế hoạch như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn, sản lượng lương thực có hạt, chăn nuôi, thủy sản,... Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại một số xã đạt chuẩn còn khó khăn; số doanh nghiệp, hợp tác xã ngừng hoạt động nhiều, kết quả xử lý và thu hồi nợ xấu, nợ thuế có mặt còn hạn chế; tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Chất lượng giáo dục ở một số địa bàn chuyển biến chậm; chất lượng đào tạo nghề còn thấp so với yêu cầu. Công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân có mặt, có nơi chất lượng còn thấp. Cải cách thủ tục hành chính chậm, hiệu quả thấp. An ninh trật tự ở một số địa bàn vẫn tiềm ẩn phức tạp, nhất là hoạt động lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, tội phạm về ma túy. Việc nắm, dự báo tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội ở một số địa phương còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở một số nơi chuyển biến chậm. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở một số địa bàn hiệu quả thấp.

- Về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá hơn 2 năm qua, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, đồng bộ; cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc từng bước nhận thức, có trách nhiệm hơn trong công tác giảm nghèo. Sau hơn 2 năm triển khai, đã có 02/05 chỉ tiêu Nghị quyết đạt và vượt. Ước trung bình giai đoạn 2016-2018 giảm 4,95% tỷ lệ hộ nghèo (riêng huyện nghèo giảm khoảng 5,7%), vượt chỉ tiêu (Nghị quyết 3-4%, riêng huyện nghèo giảm từ 4%/năm trở lên); 02 huyện Than Uyên và Tân Uyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận ra khỏi huyện nghèo, đạt chỉ tiêu Nghị quyết; 13/17 xã ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, chiếm 17,3%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết (15%); đến nay, 100% xã có đường ô tô đi đến các xã; 71,3% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế... Tỉnh đã đầu tư, hoàn thiện 307 công trình kết cấu hạ tầng ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện sống ở các vùng khó khăn.

Dù tỷ lệ hộ nghèo giảm theo kế hoạch đề ra hằng năm, nhưng kết quả giảm nghèo chưa bền vững, số hộ tái nghèo và nghèo phát sinh còn cao. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và biên giới còn cao, hiệu quả giảm nghèo thấp, có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, các dân tộc. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, người nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

31 10 18
Quang cảnh Hội nghị

- Về kết quả 2 năm thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020"

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá, sau 2 năm thực hiện Đề án, nhận thức của cấp ủy chính quyền các cấp, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn được nâng lên. Lãnh đạo các cấp đã ý thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ phát triển giáo dục, nhất là công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức nuôi dưỡng học sinh bán trú. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Kết quả có 54/55 chỉ tiêu tăng so với năm học chưa ban hành Đề án. Kết thúc năm học 2017-2018 có 35/55 chỉ tiêu đạt, 12/55 chỉ tiêu chưa đạt, triển vọng đạt. Nổi bật là tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, kết quả học tập và rèn luyện được nâng lên. Chất lượng giáo dục giữa các xã vùng III (xã đặc biệt khó khăn) với các xã vùng II dần được thu hẹp so với năm học 2015-2016.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 1/55 chỉ tiêu của Đề án chưa tăng; dự kiến đến năm 2020 có 5/55 chỉ tiêu khó đạt; 3/55 chỉ tiêu chưa xác định được số liệu do việc điều chỉnh sáp nhập trường. Nhận thức của Nhân dân về việc đi học ở một số vùng còn hạn chế. Nguồn lực đầu tư cho giáo dục chưa tương xứng với tốc độ phát triển về số lượng học sinh và việc chuyển đổi sang mô hình trường học bán trú. Học sinh thuộc các xã vùng III chuyển thành xã vùng II không còn được hưởng chế độ bán trú nên khó khăn cho việc huy động học sinh đến lớp và duy trì tỷ lệ học sinh chuyên cần.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả, đặc biệt là những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2018 và 2 năm thực hiện nghị quyết về giảm nghèo bền vững, đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó của Tỉnh ủy. Trong đó, các ý kiến chú ý nhận mạnh đến các yếu tố tác động, những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp để thực hiện thành công nghị quyết, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị trong những tháng cuối năm, các cấp, các ngành cần tập trung bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giái pháp đã xác định phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Trung ương 6, 7 và các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch sắp xếp lại trường lớp, tinh giản đội ngũ cán bộ, giáo viên theo Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII trong đó phải làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên không để việc chia tách, sát nhập ảnh hưởng tới chất lượng dạy và học. Quan tâm công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các bậc học, sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở một số bậc học, ngành học. Chuẩn bị tốt nội dung nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chỉ đạo xử lý đơn thư kiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân kịp thời. Cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả…

Tại Hội nghị Tỉnh ủy đã trao Quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho các đồng chí: Đinh Trung Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; Sùng A Nủ - Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu;  Lê Thị Hường - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy./.
 

Tác giả bài viết: Lê Công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 1468/UBND-VX

Công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19

lượt xem: 496 | lượt tải:126

Số 77-KH/TU

Kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 314 | lượt tải:12

Số 839-CV/TU

Công văn về phối hợp triển khai Chương trình Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 1825 | lượt tải:489

Số 831-CV/TU

Công văn về việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sỹ

lượt xem: 1820 | lượt tải:575
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 60
  • Hôm nay: 17,233
  • Tổng lượt truy cập: 7,471,327
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down