Hội nghị toàn quốc tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ sáu - 24/12/2021 11:37 589 0
Chiều 24/12, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020 bằng hình thức trực tuyến toàn quốc”. Đồng chí Trần Tuấn Anh - UVBCT, Trưởng ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh Lai Châu
Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh Lai Châu
Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế; Ban Dân tộc tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Báo cáo tổng kết nêu rõ: Cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 21 đến các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai một cách hiệu quả, bằng việc số người tham gia BHXH, BHYT tiếp tục tăng qua từng năm. Tính đến tháng 12/2020, toàn quốc có gần 16,2 triệu người tham gia BHXH, tăng hơn 5,6 triệu người so với năm 2012; khoảng 88 triệu người tham gia BHYT, chiếm 90,97% dân số. Theo đó, quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng, nguồn kinh phí cho công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế được bảo đảm, góp phần giảm mức chi trả của người dân trong chăm sóc sức khỏe.

Chính sách BHYT đã từng bước khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, nhất là góp phần giảm nguy cơ đói nghèo đối với người dân sinh sống ở các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa. Chính sách BHXH đã thay thế, bù đắp một phần cho người lao động khi gặp rủi ro trong cuộc sống; chất lượng dịch vụ BHXH, BHYT từng bước được cải thiện và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng BHYT ngày càng nâng cao; các thủ tục hành chính liên quan đến BHXH, BHYT cũng được cải cách, giảm phiền hà và bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 21 còn một số tồn tại, hạn chế: Diện bao phủ BHXH thấp và có sự chênh lệch lớn giữ các tỉnh, thành phố trong cả nước, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ở nhiều địa phương còn thấp. Hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, chậm sửa đổi, bổ sung. Quỹ BHXH đầu tư chưa đa dạng, chưa tận dụng khả năng sinh lời, bội chi BHYT có xu hướng tăng. Tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Công tác quản lý quỹ BHXH, BHYT có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ để xảy ra vi phạm pháp luật…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 tại các địa phương, đơn vị; công tác cải cách thủ tục hành chính, gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, phương thức hoạt động của hệ thống BHXH, BHYT; đề xuất các giải pháp trong việc tiếp tục thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Đã có 6 tham luận trực tiếp tại Hội nghị; trong đó bài tham luận của đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21, những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp luôn chú trọng lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. Chất lượng dịch vụ bảo hiểm được cải thiện, các chế độ chính sách được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT được mở rộng, đến năm 2020 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95%; tỷ lệ lao động tham gia BHXH chiếm 12,5% dân số trong độ tuổi lao động; 5.836 người tham gia BHXH tự nguyện; trên 22 nghìn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp… Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT thời gian tới tỉnh xác định: Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH và Chương trình hành động của Tỉnh ủy; ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo phù hợp với thực tế tình hình; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT với nhiều hình thức da dạng, phong phú phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng nhóm đối tượng, từng địa phương. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nhất là vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thực hiện tốt cơ chế một cửa trong tiếp nhận giải quyết chế độ bảo hiểm cho người lao động, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý nghiệp vụ BHXH, BHYT, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong giải quyết chế độ bảo hiểm.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh - UVBCT, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, khẳng định: Sau 8 năm triển khai, Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần to lớn trong bảo đảm an sinh xã hội thông qua các chính sách của BHXH, BHYT tạo được niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Thời gian tới đề nghị các bộ, ngành ở Trung ương và cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT trong bối cảnh đất nước đang thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục đầu tư nâng cấp, tích hợp, khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung BHXH, BHYT gắn với cơ sở dữ liệu an sinh xã hội, dân cư, y tế, lao động - việc làm; tăng cường hơn nữa hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT…

Tác giả: Vũ Võ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 219 | lượt tải:52

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2779 | lượt tải:638

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2928 | lượt tải:1677

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 674 | lượt tải:49

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 2232 | lượt tải:694
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập149
  • Hôm nay28,170
  • Tháng hiện tại218,906
  • Tháng trước1,727,703
  • Tổng lượt truy cập17,172,416
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down