Hội thảo khoa học Đảng bộ tỉnh Lai Châu 70 năm xây dựng, trưởng thành - Những vấn đề thực tiễn và lý luận

Thứ năm - 15/08/2019 05:09 1.132 0
Ngày 15/8, Tỉnh uỷ Lai Châu phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đảng bộ tỉnh Lai Châu 70 năm xây dựng, trưởng thành - Những vấn đề thực tiễn và lý luận”. Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; PGS. TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội thảo.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Lý luận Chính trị; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các nhà khoa học; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Khai mạc Hội thảo, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Đây là một hoạt động đặc biệt quan trọng nhằm làm rõ quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh qua các giai đoạn cách mạng. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết cách mạng, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước thực hiên thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hội thảo được tổ chức vào thời điểm cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lai Châu đang tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, đây là dịp để tỉnh Lai Châu tiếp tục nghiên cứu, tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn, làm cơ sở quan trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, có nhiều ý kiến tham gia trực tiếp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và 29 bài tham luận, tập trung vào các nội dung: 70 năm Đảng bộ tỉnh Lai Châu - Những bài học lịch sử và việc phát huy giá trị các bài học lịch sử trong hiện tại và tương lai; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, công tác xây dựng Đảng, vai trò nông dân các dân tộc Lai Châu đối với công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh (1949-2019) những bài học kinh nghiệm và vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay; công tác tư tưởng chính trị, tổ chức, cán bộ, dân vận, kiểm tra, giám sát, đảm bảo quốc phòng - an ninh; vấn đề nông nghiệp, hoạch định, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát huy nguồn lực đầu tư. Quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển hạ tầng giao thông, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, ứng dụng khoa học công nghệ... giai đoạn 2004-2019, kinh nghiệm, bài học và nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo... 
Đại biểu tham luận tại Hội thảo
Đại biểu tham luận tại Hội thảo
Các ý kiến tham gia trực tiếp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các bài tham luận được đầu tư nghiên cứu nghiêm túc, kỹ lưỡng, nội dung bám sát chủ đề Hội thảo; nhiều tham luận có chất lượng tốt đóng góp cho thành công của Hội thảo. Từ các báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo làm sâu sắc hơn, đã nêu bật được kết quả sau 70 năm, được Đảng và Bác Hồ giáo dục, rèn luyện trong thực tiễn cách mạng, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Từ chỗ chỉ có 3 đảng viên ngày đầu thành lập, đến nay, Đảng bộ tỉnh đã có 13 đảng bộ trực thuộc, 557 tổ chức cơ sở đảng, hơn 2.000 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 28.336 đảng viên. Khẳng định trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, Đảng bộ tỉnh luôn giữ vai trò tiên phong, lãnh đạo quân và dân các dân tộc tỉnh Lai Châu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến dấu, hy sinh vì nền độc lập, thống nhất đất nước; sáng tạo trong lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lập nên nhiều chiến công to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta và ngày càng khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Đặc biệt là giai đoạn từ năm 2004 đến nay (Lai Châu chia tách, thành lập mới), từ một tỉnh đặc biệt khó khăn, Đảng bộ tỉnh lãnh đạo chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đưa Lai Châu cơ bản ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, kém phát triển và đang phấn đấu trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020.

Không chỉ phân tích, làm rõ kết quả sau 70 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh, với kiến thức lý luận chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn, các đại biểu và những nhà khoa học tham dự Hội thảo đưa ra dự báo, phân tích bối cảnh, tình hình, những thời cơ, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức với tỉnh Lai Châu, từ đó tham góp những ý kiến hết hức quý báu, thiết thực đối với định hướng, chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Kết luận Hội thảo, PGS.TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cảm ơn các nhà khoa học, các vị đại biểu đã tích cực viết bài, tham dự và phát biểu ý kiến tại Hội thảo, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng trong công tác chuẩn bị nội dung, điều kiện phục vụ Hội thảo của các cơ quan tham mưu giúp việc. Sau gần 04 tháng chuẩn bị tích cực, kỹ lưỡng, hôm nay Hội thảo đã được tổ chức thành công, đạt được mục đích - yêu cầu đề ra. Và khẳng định Hội thảo là hoạt động lý luận có ý nghĩa quan trọng của cấp ủy, chính quyền địa phương để kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh và 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu; đây cũng là dịp để nghiên cứu, đánh giá, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận trong quá trình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ; chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025.
PGS.TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kết luận hội nghị
PGS.TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kết luận Hội thảo
PGS.TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị Tỉnh ủy Lai Châu tiếp thu những ý kiến thảo luận để bổ sung, biên tập Kỷ yếu Hội thảo làm tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống chính trị; đồng thời cụ thể hóa các giải pháp bằng các nghị quyết, đề án, kế hoạch, các cơ chế, chính sách góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới. Và tin tưởng, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy tốt những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tranh thủ thời cơ và vận hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đưa Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía Bắc./.

Tác giả: Cảnh Võ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Văn bản mới

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 258 | lượt tải:57

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1012 | lượt tải:284

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 854 | lượt tải:83

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 4917 | lượt tải:1037

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 5302 | lượt tải:2655
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập152
  • Hôm nay30,154
  • Tháng hiện tại711,133
  • Tháng trước1,119,475
  • Tổng lượt truy cập18,784,118
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down