Họp báo thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Chủ nhật - 07/10/2018 11:18 1.226 0
Chiều ngày 06/10, ngay sau khi bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức họp báo thông tin về kết quả hội nghị. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo
Thông tin tại buổi họp báo, đồng chí Bùi Trường Giang cho biết, sau 5 ngày làm việc trách nhiệm, trí tuệ, Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra.

Tại hội nghị lần này, Trung ương đã thông qua các nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thông qua Kết luận về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019.

Hội nghị cũng quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gồm: Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Kinh tế - xã hội do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Nhân sự do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng Tiểu ban.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thống nhất rất cao việc giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV sắp tới; bầu bổ sung hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII là đồng chí Võ Thái Nguyên và đồng chí Trần Đức Thắng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 đối với đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, báo cáo của Bộ Chính trị về công tác quan trọng đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 7 đến Hội nghị Trung ương lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2017.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc Trung ương thống nhất cao giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. Trả lời câu hỏi này, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết: 175/175 đồng chí Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV.

Theo đồng chí Lê Quang Vĩnh, 4 Văn phòng: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội có quy chế phối hợp chặt chẽ để bảo đảm công việc cho Đảng, Nhà nước. Việc Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước sẽ thuận lợi hơn trong việc tổ chức công việc. Đây cũng là việc đã diễn ra trong lịch sử cách đây hàng chục năm.

Đối với câu hỏi có nên sáp nhập Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Lê Quang Vĩnh cho biết: Việc Tổng Bí thư đồng thời làm Chủ tịch nước thì Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chủ tịch nước vẫn giữ nguyên, không đặt vấn đề sáp nhập 2 Văn phòng này vì chức năng, nhiệm vụ rất khác nhau. Thời Bác Hồ vừa là Chủ tịch Đảng, vừa là Chủ tịch nước thì 2 văn phòng này vẫn riêng biệt.

Nhìn rộng ra trên toàn thế giới, người đứng đầu Đảng cầm quyền luôn là người đứng đầu Chính phủ hoặc nguyên thủ quốc gia hoặc cả hai, đây là thông lệ, là tập quán chính trị. “Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước cũng là việc tự nhiên, hợp ý Đảng lòng dân” - đồng chí Lê Quang Vĩnh nói và cho biết ở các nhiệm kỳ tới có áp dụng Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước không thì sẽ theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương.

Cũng tại họp báo thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đại diện các ban, bộ, ngành đã giải đáp các câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong việc nêu gương; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Thường trực cấp ủy các cấp...

Đề cập đến trách nhiệm nêu gương, đồng chí Vũ Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương thông tin: Quy định về trách nhiệm nêu gương là vấn đề khó, nhạy cảm, phức tạp, vì vậy Ban Tổ chức Trung ương rất thận trọng trong nghiên cứu. Trung ương thống nhất cao ban hành, nhưng Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện và xin thêm ý kiến các đồng chí Ủy viên Trung ương trước khi ban hành trong thời gian sớm nhất.

Giải đáp câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết: Theo chương trình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ 9 vào tháng 12/2018 để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy các cấp theo quy định số 262-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy các cấp được tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3, năm giữa nhiệm kỳ Đại hội.../.
 

Tác giả bài viết: TT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 11-TB/HĐ

Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 35 | lượt tải:1

Số:941/HD-STTTT

Hướng dẫn đăng tải, cung cấp thông tin, bảo đảm ATTT trên Cổng TTĐT; trang TTĐT của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 965 | lượt tải:269

Số: 34/2022/NĐ-CP

Nghị định Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

lượt xem: 252 | lượt tải:7

Số 89-KH/TU

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng giai đoạn 2022-2025

lượt xem: 457 | lượt tải:16
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 12,992
  • Tổng lượt truy cập: 8,493,679
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down