Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ năm - 22/10/2020 14:22 247 0
Sáng nay (22/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khai mạc Đại hội
Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khai mạc Đại hội
Dự phiên Khai mạc Đại hội còn có các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Điểu K'ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu tỉnh Điện Biên và Lào Cai; các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, các đại biểu đại diện cho đảng viên trên 60 năm tuổi Đảng cùng 299 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 29 nghìn đảng viên tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ tỉnh Lai Châu về dự Đại hội.

Trong diễn văn Khai mạc Đại hội đồng chí Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV có nhiệm vụ hết sức quan trọng: Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến 2030 và năm 2045. Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đại hội Đảng bộ các cấp; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước. Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực, sáng tạo, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là trung tâm đoàn kết bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội sẽ lựa chọn, bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Lai Châu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ và ý chí, nguyện vọng cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; có khả năng đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời tiếp thu, lĩnh hội các nội dung của Đại hội để triển khai thực hiện hiệu quả vào thực tiễn địa phương trong giai đoạn mới.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV do đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại Đại hội cho thấy: 5 năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động tích cực của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp và sự tin tưởng, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát huy sức mạnh đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức. Với phương châm “Hành động, kỷ cương, hiệu quả”, bám sát mục tiêu thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với cơ cấu lại kinh tế, 11/11 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đều đạt và vượt so với kế hoạch, tạo tiền đề vững chắc để tỉnh tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV
Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV 
Trong đó, nổi bật như: Kinh tế phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 11,55%/năm; ước tổng sản phẩm năm 2020 đạt 20.486 tỷ đồng, tăng 95,72% so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người dự ước đạt trên 40 triệu đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2015, tăng trưởng GRDP bình quân đầu người/năm đạt 11,9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng chất lượng tăng trưởng có tính bền vững; giá trị tổng sản phẩm toàn ngành Nông nghiệp tăng bình quân 5,55%/năm, tổng sản lượng lương thực có hạt 220.000 tấn, đạt 110% Nghị quyết; phát triển 3.280 ha lúa hàng hóa, sản lượng trên 16.500 tấn; mở rộng vùng chè 7.775 ha... Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, Thành phố Lai Châu được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019; đến năm 2020 huyện Tân Uyên và 39 xã (trên 40%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 4,75%/năm, ước năm 2020 còn 16,49%, giảm 23,91% so với cuối năm 2015 (theo chuẩn nghèo đa chiều); 2 huyện Than Uyên và Tân Uyên được Chính phủ công nhận thoát nghèo năm 2018. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; chính trị xã hội ổn định. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên, đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường...

Dự thảo Báo cáo chính trị cũng đã chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình trọng điểm, 10 nhóm giải pháp để thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đánh giá cao Báo cáo chính trị và các văn bản do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bao quát, toàn diện, khiêm tốn, khách quan, đánh giá đúng bản chất, có tính xây dựng và tính chiến đấu cao. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu với quyết tâm chính trị rất cao, đã phát huy truyền thống cách mạng hào hùng; kế thừa những thành tựu của những nhiệm kỳ trước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; đạt và vượt 11/11 nhóm chỉ tiêu chủ yếu với các kết quả cụ thể được đánh giá trong Báo cáo chính trị.
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng thời, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong nhiệm kỳ tới thực hiện tốt một số nhiệm vụ: tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tạo thành sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển của Tỉnh, trên cơ sở dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định, cơ bản, lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung cho phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; trong đó, lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh; nhu cầu thị trường, các ngành kinh tế mới nổi, tăng năng suất lao động làm định hướng. giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; trong đó lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích. Củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, trên cơ sở xây dựng Lai Châu thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế. Ngoài việc phát huy nội lực, tỉnh cần chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, ngành, các địa phương trong cả nước...

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu dự Đại hội sẽ nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng: Một là, công tâm, trong sáng, dân chủ, khách quan, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Tinh thần là phát huy dân chủ nhưng phải tập trung, dân chủ nhưng phải có sự lãnh đạo, dân chủ nhưng phải có kỷ luật, kỷ cương; tất cả vì lợi ích chung, lợi ích của quốc gia, dân tộc. Đó chính là truyền thống quý báu và sự đoàn kết, thống nhất của Đảng ta; đáp ứng niềm tin của đồng bào, đồng chí và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Lai Châu kỳ vọng. Đặc biệt là không để sót những đồng chí có đức, có tài và cũng không để lọt những người không xứng đáng vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Hai là, dân chủ, thảo luận, phản biện, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào văn kiện của Đảng trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII; nhất là những mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, về thi hành Điều lệ Đảng… Ba là, sáng suốt lựa chọn để bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ, có khả năng đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự thành công của Đại hội, có khả năng tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc tại địa phương của chúng ta.

Cũng tại Đại hội, Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt.
Các đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai
Các đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai
Theo chương trình, tiếp tục phiên làm việc buổi sáng và buổi chiều các đại biểu sẽ tiến hành: Thảo luận các văn kiện trình tại Đại hội; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu giới thiệu của Đại hội đối với nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV./.
 

Tác giả bài viết: Cảnh Võ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thông báo triệu tập dự sơ tuyển

Thông báo triệu tập dự sơ tuyển đối với thí sinh dự thi tuyển vào vị trí việc làm thuộc cơ quan Báo Lai Châu, cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 18 | lượt tải:7

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồ

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch nước Lê Đức Anh

lượt xem: 296 | lượt tải:15

ĐC tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-g

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2020)

lượt xem: 375 | lượt tải:35

ĐC Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi ng

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

lượt xem: 283 | lượt tải:7
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down