Tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền trên báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Thứ hai - 27/12/2021 22:45 904 0
Năm 2021, diễn ra nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước và của tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh, báo Trung ương thường trú tại tỉnh đã chủ động, kịp thời, đạt hiệu quả trong tuyên truyền về những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, đặc biệt, nhiều thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận, thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Bám sát sự chỉ đạo, định hướng và căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, các cơ quan báo chí bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo đồng thuận của xã hội và niềm tin của nhân dân; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực, là diễn đàn tin cậy của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trọng tâm là tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh ở người, cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19; đảm bảo quốc phòng, an ninh; tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước...

Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về hình ảnh, miền đất, văn hóa, con người, tiềm năng thế mạnh và các chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo Lai Châu phát hành 245 số 629.266 tờ, trong đó 157 số thường kỳ 369.090 tờ; 36 số báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao 134.584 tờ; 52 số báo Lai Châu cuối tuần 125.59 tờ; báo điện tử đăng tải trên 5.000 tin, bài, ảnh, cập nhật trên 7.000 tin, bài. Đài Phát thanh - Truyền hình sản xuất, khai thác, mua bản quyền phát sóng: 9.175 chương trình truyền hình, tự sản xuất: 5.575 chương trình, chuyên đề, bản tin, chuyên mục, tiểu mục; khai thác, mua bản quyền 3.600; thực hiện 6.000 tin; 7.700 bài, phóng sự; gửi 370 tin, bài, phóng sự… phát trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài VTC, VTC1, VTC14, VTC16, truyền hình quốc phòng. Hợp tác và phát sóng trên kênh VTV5 48 chương trình truyền hình tiếng Thái, 36 chương trình truyền hình tiếng Mông, 36 chương trình truyền hình tiếng Dao; 90 chuyên mục, phóng sự gửi cổng thông tin điện tử khu vực Tây Bắc. Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh thực hiện trên 2.150 tin, bài, phóng sự truyền hình, chuyên đề ảnh, ảnh tuyên truyền về Lai Châu trên báo chí Trung ương.

Chú trọng tuyên truyền phản ánh các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, việc triển khai các chương trình, dự án, mô hình kinh tế hiệu quả cao, chương trình xây dựng nông thôn mới; các chương trình, dự án đầu tư cho đồng bào miền núi; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng…

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, nhất là đợt bùng phát đợt dịch lần thứ tư, các cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin cho các tầng lớp Nhân dân về tình hình diễn biến của dịch bệnh, các chủ trương, biện pháp trong phòng, chống dịch, tuyên truyền Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...; công tác phòng, chống dịch của tỉnh, góp phần truyền đi thông điệp về nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội tạo được sự tin tưởng, đồng thuận của người dân, giữ vững “vùng xanh” của tỉnh để phát triển; truyền cảm hứng, nêu gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền Phong trào thi đua đặc biệt “Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, qua đó tạo sự thống nhất trong ý chí, hành động đối với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chủ truơng, đuờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nuớc về công tác quân sự - quốc phòng và nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của địa phương. Các cơ quan báo chí tỉnh đã tích cực hơn trong việc tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xấu độc, âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Tuyên truyền đấu tranh việc lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, dân tộc, tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, tà đạo, đạo lạ, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”; hoạt động xuất - nhập cảnh trái phép; vấn đề biển, đảo và biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Trong công tác thông tin đối ngoại, báo chí đã tích cực tuyên truyền với nhiều tin bài, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, đất nước, văn hóa, con người Việt Nam nói chung, Lai Châu nói riêng; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương; các hoạt động ngoại giao, đối ngoại Nhân dân, nhất là quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào; các hoạt động kết nghĩa chính quyền, kết nghĩa cụm dân cư, giao lưu văn hóa thường niên của nhân dân các địa phương khu vực bên biên giới.

Kịp thời phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là những kinh nghiệm hay, việc làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, có tác dụng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh học và làm theo. Đồng thời, báo chí cũng tích cực phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, những khó khăn, bất cập ở cơ sở. Qua đó đã giúp cho các cấp, các ngành có thêm căn cứ, điều kiện thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở; củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động báo chí của tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: thông tin trên báo chí chưa toàn diện; một số chuyên mục tin, bài chất lượng, nội dung, hình thức chưa thực sự hấp dẫn, chưa có chiều sâu, hiệu quả tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu; nội dung các bài viết, chuyên mục về công tác xây dựng Đảng chủ yếu tập trung phản ánh, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chưa có nhiều phản ánh những khó khăn, vướng mắc đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới; còn ít bài phản ánh việc tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong tình hình mới đòi hỏi các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các cơ quan báo chí trong tỉnh phải bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phản ánh trung thực mọi mặt đời sống xã hội, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để lan tỏa và truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Quán triệt, tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về công tác báo chí, hoạt động báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Tăng cường rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt sứ mệnh của báo chí cách mạng, phát huy tối đa lợi thế trong việc định hướng, dẫn dắt thông tin xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí trong sạch, vững mạnh. Tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, của tinh. Chủ động đấu tranh với những thông tin, luận điệu sai trái, nhất là những thông tin xấu độc trên mạng Internet của các thế lực thù địch, phản động nhằm xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2022 góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.                                      

Tác giả: Lý Tải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 210 | lượt tải:52

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2723 | lượt tải:625

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2869 | lượt tải:1646

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 667 | lượt tải:49

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 2173 | lượt tải:675
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập202
  • Hôm nay31,585
  • Tháng hiện tại180,311
  • Tháng trước1,727,703
  • Tổng lượt truy cập17,133,821
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down