Lực lượng vũ trang tỉnh phát huy truyền thống không ngừng lớn mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Thứ hai - 19/10/2020 21:44 1.591 0
Phát huy truyền thống 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Quân khu 2, Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lai Châu đã và đang phát huy cao độ truyền thống cách mạng, xây dựng LLVT tỉnh thực sự mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên CNXH; nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đ/c Giàng Páo Mỷ, UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và lãnh đạo Quân khu tham quan sáng kiến cải tiến mô hình học huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh.
Đ/c Giàng Páo Mỷ, UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và lãnh đạo Quân khu tham quan sáng kiến cải tiến mô hình học huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh.
Ra đời gắn liền với địa bàn Tây Bắc của Tổ quốc, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 luôn có vị trí chiến lược rất quan trọng. Cùng với quân, dân cả nước và đồng bào các dân tộc trên địa bàn, lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã lập nên những chiến công vang dội và nhiều thành tích vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ đổi mới, đã xây đắp nên truyền thống: “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”, trở thành một phần lịch sử truyền thống vẻ vang và chiến công chung của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Ngày 19/10/1946, Theo quyết định của Trung ương, Chiến khu 10 được thành lập gồm các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Yên và huyện Mai Đà (Hoà Bình). Để phù hợp với điêu kiện mới của cuộc kháng chiến, Đảng và Chính phủ quyết định phân chia lại các đơn vị hành chính và quân sự. Tháng 9/1947 huyện Mai Đà (Hòa Bình) và vùng Tây Nam Phú Thọ của Khu 10 sáp nhập với Sơn La, Lai Châu thành Khu 14. Ngày 08/9/1995, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định số 794/QĐ-QP công nhận ngày 19/10/1946 là ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2.

Trải qua 74 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 luôn chủ động, tự lực, tự cường, mưu trí sáng tạo, đoàn kết gắn bó, chiến đấu ngoan cường, tham gia nhiều chiến dịch trên các chiến trường, có nhiều trận đánh tiêu biểu từ Nam chí Bắc, tiểu biểu là chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và nhân dân Tây Bắc đã đóng góp nhiều sức người, sức của cho chiến dịch, suốt 55 ngày đêm diễn ra quyết liệt và qua 3 đợt tiến công như vũ bão, ngày 07/5/1954 trở thành ngày kỷ niệm kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hòa mình vào hơn 20 vạn thanh niên, trong đó có hàng nghìn người con ưu tú của tỉnh nhà đã tham gia chiến dịch giải phóng Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng Miền Nam, thống nhất Tổ quốc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế…Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Quân khu đã cùng với nhân dân và đơn vị bạn chiến đấu dũng cảm, tiêu diệt địch, bảo vệ vững chắc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.  Hòa chung truyền thống 74 năm của LLVT Quân khu 2 nói chung và LLVT tỉnh nói riêng là những di sản tinh thần quý báu được xây dựng bằng công sức, xương máu của những anh hùng, liệt sỹ và các thế hệ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) và sự đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Những truyền thống, chiến công đó đã và đang trở thành nguồn sức mạnh tinh thần cổ vũ động viên CBCS LLVT tỉnh vươn lên lớn mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành  xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng LLVT Nhân dân, kế thừa thành quả mà thế hệ CBCS đi trước để lại, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 2, trực tiếp là Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp hiệu quả của các các sở, ban, ngành, đoàn thể và giúp đỡ của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, LLVT tỉnh đã và đang phát huy cao độ truyền thống cách mạng, xây dựng LLVT tỉnh thực sự mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên CNXH; nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sư, quốc phòng (QS - QP), giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH). LLVT tỉnh thường xuyên được kiện toàn, củng cố lực lượng thường trực, xây dựng cơ quan, đơn vị (CQĐV) vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, LLVT tỉnh thường xuyên nâng cao sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, huyện vững chắc. Hàng năm luôn duy trì trên 98% quân số được huấn luyện; kết quả kiểm tra các nội dung, khoa mục 100% đạt yêu cầu, có trên 80% đạt khá, giỏi. Kết quả huấn luyện còn được thể hiện qua các đợt hội thi, hội thao, LLVT tỉnh luôn tham gia đầy đủ và đạt thứ hạng cao. Tham mưu và chỉ đạo các cuộc diễn tập ở các cấp 100% đạt khá, giởi trở lên, thông qua đó nhận thức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, LLVT trong việc vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Nghị định 152 của Chính phủ được nâng lên. 

Lực lượng quân sự, Công an, Biên phòng luôn chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và đẩy mạnh các hoạt động trị an ở cơ sở, đủ sức làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn. Công tác giáo dục QP - AN được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, chú trọng tuyên truyền bồi dưỡng mở rộng cho các đối tượng. Lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức theo phương châm ''vững mạnh, rộng khắp'', đạt 2,5% so với dân số. Lực lượng dự bị động viên đạt trên 20%, được sắp xếp, biên chế vào các đơn vị đạt trên 65%. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên đổi mới nội dung, phong cách lãnh đạo, trước hết là năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chăm lo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Qua phân tích chất lượng hằng năm có từ 95,5% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 94% tổ chức đảng đạt TSVM... 

Phát huy chức năng của đội quân công tác, lao động sản xuất, CBCS LLVT tỉnh đã tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển KT - XH, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới. Thông qua các đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, CBCS LLVT tỉnh đã tham gia hàng chục nghìn ngày công tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”,  “Tết quân - dân” ở nhiều địa phương trong tỉnh; thăm hỏi, tặng quà cho hàng nghìn lượt đối tượng chính sách, với số tiền hàng tỷ đồng, góp phần quan trọng củng cố và tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân - dân, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ". 

Phát huy đội quân chiến đấu trong thời bình, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp có phương án đối phó, giảm nhẹ do bão lũ gây ra; trực tiếp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả, di chuyển, hỗ trợ và phối hợp với các tổ chức tiếp nhận, thăm hỏi, hỗ trợ vật liệu, nhu yếu phẩm cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ hết mình vì đồng bào trong lúc khó khăn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 thời gian qua, CBCS LLVT tỉnh lại bước vào “cuộc chiến mới”- Cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, trong đó đã phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong mọi tình huống. Hình ảnh người quân nhân cách mạng, “Bộ đội Cụ Hồ” với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân trong hoạn nạn đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp và là chỗ dựa vững chắc, niềm tin tuyệt đối của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội. 

Nhận thức Đảng có vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trọng tâm là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…


Phát huy truyền thống “Trung thành - Tự Lực - Đoàn Kết - Anh dũng - Chiến thắng” của LLVT Quân khu 2 và truyền thống “Trung thành - Tự Lực - Đoàn Kết - Quyết thắng”  của LLVT tỉnh, mỗi CBCS nguyện ra sức học tập, trau dồi đạo đức cách mạng; phát huy vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./. 

Tác giả bài viết: Đại tá Trần Văn Bắc - UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Số: 15/CT-UBND

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 138 | lượt tải:7

Số: 2991/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

lượt xem: 702 | lượt tải:35

Số 662-QĐ/BTGTW

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

lượt xem: 595 | lượt tải:33

Số: 267/CV-BCĐ

Công văn về việc thực hiện biện pháp, phòng chống dịch đối với người từ khu vực có dịch Covid-19

lượt xem: 715 | lượt tải:46
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down