Ngành Thuế Lai Châu nỗ lực hoàn thành thu ngân sách Nhà nước năm 2021

Thứ ba - 21/12/2021 04:12 1.290 0
Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, gây không ít khó khăn trong hoạt động của ngành thuế. Song với tinh thần quyết tâm cao. nỗ lực lớn, Ngành Thuế Lai Châu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/11/2021 được 1.783,7 tỷ đồng đạt 121,3 dự toán Trung ương giao; đạt 93,1% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó tổng thu nội địa đạt 1.724,1 tỷ đồng, đạt 118,9% dự toán pháp lệnh, đạt 91,5% dự toán HĐND tỉnh.
Người dân đến kê khai nộp thuế trước bạ tại Chi Cục thuế khu vực thành phố Lai Châu - Tam Đường
Người dân đến kê khai nộp thuế trước bạ tại Chi Cục thuế khu vực thành phố Lai Châu - Tam Đường
Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Ngành Thuế Lai Châu đã tập trung quyết liệt các giải pháp đảm bảo nguồn thu cho ngân sách của tỉnh, tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan tư tưởng - văn hóa trong tỉnh, các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về thuế và chính sách, pháp luật thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hoạt động thu ngân sách, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử… Nhờ vậy, hoạt động thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực.

Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước trung ương đạt 786,7 tỷ đồng, đạt 88,2% dự toán HĐND tỉnh, trong đó thu từ thủy điện đạt 748,1 tỷ đồng đạt 88,5% dự toán, bằng 83% so cùng kỳ. Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương với 3,9 tỷ đồng, đạt 99,1% dự toán HĐND tỉnh. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước với 8 tỷ đồng, đạt 160,1% dự toán. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh với 380,9 tỷ đồng, đạt 100,3% dự toán. Thuế thu nhập cá nhân được 34,5 tỷ đồng, đạt 138% dự toán. Thuế bảo vệ môi trường thu là 119 tỷ đồng, đạt 91,6% dự toán. Thu lệ phí trước bạ được 48,7 tỷ đồng đạt 109,1% dự toán. Thu phí, lệ phí là 23,6 tỷ đồng, đạt 52,5% dự toán .Thu từ tiền thuê đất được 18,2 tỷ đồng, đạt 91,3% dự toán. Thu tiền sử dụng đất được 98,7 tỷ đồng, đạt 59,7% dự toán. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết với 27,2 tỷ đồng, đạt 104,9% dự toán. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với 122,9 tỷ đồng, đạt 108,7% dự toán. Thu khác ngân sách với 51 tỷ đồng, đạt 145,7% dự toán.

Công tác chống thất thu ngân sách và thu hồi tiền thuế nợ được triển khai mạnh mẽ bằng việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo chống thất thu tỉnh về việc thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp về thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV, Cục Thuế tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thu nợ thuế, phối hợp với các sở, ngành, Ban quản lý dự án thu hồi nợ thuế; phối hợp với các Cục thuế, Chi cục thuế các tỉnh đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Kết quả chống thất thu ngân sách từ 01/7/2021 đến 30/11/2021, tổng thu qua chống thất thu ngân sách là 14.790 triệu đồng, trong đó: truy thu, xử phạt sau thanh tra kiểm tra 784 triệu đồng; giảm lỗ 2.064 triệu đồng; giảm khấu trừ 4.914 triệu đồng; thu qua hoàn thuế 7.028 triệu đồng. Lũy kế đến hết 30/11/2021: Tổng thu qua chống thất thu ngân sách là 19.803 triệu đồng, trong đó: truy thu, xử phạt sau thanh tra kiểm tra 1.534 triệu đồng; giảm lỗ 4.682 triệu đồng; giảm khấu trừ 6.987 triệu đồng; thu qua hoàn thuế 5.183 triệu đồng; thu qua giám sát hồ sơ khai thuế, kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế 1.371 triệu đồng; thu qua phối hợp với cơ quan công an 46 triệu đồng.

Đặc biệt, trong năm 2021 Lai Châu cũng như các địa phương trong cả nước, việc thu ngân sách gặp rất nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, nhất là bùng phát đợt dịch lần thứ tư từ tháng 5/2021 đến nay đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy - UBND tỉnh, sự vào của của cả hệ thống chính trị và người dân, công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được triển khai hiệu quả nên cơ bản các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh tại Lai Châu vẫn giữ được sự ổn định. Nhờ đó, hoạt động thu của cơ quan Thuế cũng giảm bớt những khó khăn trong việc thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Để góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, thời gian còn lại của năm 2021 ngành Thuế Lai Châu xác định: Toàn ngành phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, tập trung đôn đốc kịp thời các khoản thu phát sinh nộp ngay vào ngân sách Nhà nước, thực hiện đồng bộ tất cả các biện pháp chống thất thu. Tổng hợp phân tích thu chi tiết theo từng ngày đến từng khu vực, khoản thu, sắc thuế; bám sát diễn biến thu, đánh giá, dự báo tình hình thu. Kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ việc kê khai thuế, đôn đốc thu nộp vào ngân sách Nhà nước không để nợ mới phát sinh. Quyết liệt trong việc đôn đốc, thu hồi nợ thuế, đảm bảo các chỉ tiêu về nợ thuế của cả năm theo mục tiêu đã đề ra. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp theo theo Nghị Quyết 406 /NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Nghị định 92; Quyết định 27 của Chính phủ; Nghị định 103/2021/NĐ-CP của Chính phủ nhằm giúp doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh. Phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước trên địa bàn để thực hiện thu kịp thời tiền thuế nợ khi nhà nước thanh toán vốn đầu tư công. Chỉ đạo các đơn vị theo dõi tiến độ đấu giá đất trên địa bàn để đôn đốc kịp thời nộp vào ngân sách Nhà nước, để đảm bảo thu hoàn thành số ước thu tiền sử dụng đất góp phần hoàn thành tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn./.

Tác giả: Lù Phái

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 210 | lượt tải:52

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2721 | lượt tải:624

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2867 | lượt tải:1645

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 667 | lượt tải:49

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 2172 | lượt tải:675
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập154
  • Hôm nay31,020
  • Tháng hiện tại179,746
  • Tháng trước1,727,703
  • Tổng lượt truy cập17,133,256
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down