Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019

Thứ tư - 15/01/2020 14:06 445 0
Năm 2019, trong điều kiện có nhiều khó khăn về nguồn lực, diễn biến thời tiết, khí hậu bất thường, dịch bệnh... song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành đã khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.
Toàn cảnh thành phố Lai Châu nhìn từ trên cao
Toàn cảnh thành phố Lai Châu nhìn từ trên cao
Kinh tế tiếp tục có bước phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,5% (đạt KH); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 36,3 triệu đồng (vượt kế hoạch 1,1 triệu đồng, tăng 3,3 triệu đồng so với năm 2018). Sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá; diện tích trồng cây lương thực và cây công nghiệp đều tăng so với cùng kỳ; công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực (hiện nay tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn tỉnh là 35/96 xã; thành phố Lai Châu được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới). Hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.400 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2018; giá trị xuất khẩu hàng địa phương ước đạt 15 triệu USD, vượt 34,1% kế hoạch. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, lượng khách du lịch đến tăng 40% so với năm 2018; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2.197 tỷ đồng, vượt 0,4% kế hoạch; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, kiến trúc và quản lý đầu tư xây dựng được tăng cường.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng so với năm học trước, đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng yêu cầu; hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học tiếp tục được đầu tư (toàn tỉnh có 43,4% trường chuẩn quốc gia); tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 96,65% xếp thứ 2 khu vực Tây Bắc và thứ 18 cả nước. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện; trong năm không có dịch bệnh lớn, ngộ độc thực phẩm xảy ra; dịch vụ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế được đẩy mạnh, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,6%. Văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông tiếp tục phát triển; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được chú trọng; chất lượng hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình được nâng lên; giải quyết việc làm cho 7.366 lao động (vượt 1,7% kế hoạch), xuất khẩu lao động 130 người (vượt KH 30%), đào tạo nghề 6.300 lao động; quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,86%, xuống còn 20,12%. Hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh, chú trọng vào các hoạt động hỗ trợ đăng ký truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; xây dựng mô hình quản lý truy xuất giám sát nông sản minh bạch và kết nối thị trường một số sản phẩm nông sản theo hướng thông minh.

Quốc phòng, an ninh được đảm bảo; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các huyện và luyện tập, diễn tập ứng phó, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng, tìm kiếm cứu nạn bảo đảm tuyệt đối an toàn, hiệu quả; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - thông tin, an ninh tôn giáo; đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; chất lượng điều tra, truy tố và thi hành án được nâng lên, tỷ lệ điều tra, truy tố và xét xử các vụ trọng án đạt 100%; tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí so với năm 2018. Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa tỉnh Lai Châu với các địa phương của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), 3 tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và một số đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ tiếp tục được duy trì, phát triển; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về biên giới, kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến biên giới, lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, kịp thời quán triệt, tuyên truyền, học tập và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh; triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Tập trung quán triệt, triển khai kịp thời Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; rà soát công tác cán bộ, chuẩn bị xây dựng văn kiện và nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; tăng cường công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng theo quy hoạch, kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định; chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát được nâng lên; sau kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm các kết luận và xem xét, kiểm điểm, xử lý rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, quy định của Trung ương; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; xử lý một số vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm dân vận chính quyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; ban hành Quy chế “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh”; tăng cường công tác dân vận của chính quyền, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân...

Hoạt động của HĐND, UBND các cấp tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh hoạt động giám sát, khảo sát của thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu HĐND; thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận và đôn đốc việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đảm bảo kịp thời, đúng quy định; chú trọng nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp được thực hiện toàn diện, hiệu quả, đảm bảo thường xuyên, liên tục; triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình của cấp ủy, HĐND, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; chú trọng các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo; tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tập trung củng cố tổ chức, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp và các đoàn thể cơ sở.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, mặc dù có nhiều nỗ lực song cũng còn bộc lộ một số hạn chế như: một số chỉ tiêu thành phần về phát triển kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch đề ra (diện tích chè trồng mới, số xã đạt chuẩn nông thôn mới); tiến độ thực hiện một số chương trình, dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư công còn chậm, tỷ lệ giải ngân còn thấp; công tác quản lý đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường tại một số địa phương, đơn vị chưa chặt chẽ. Chuyển biến chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa so với vùng thuận lợi còn chậm; năng lực chuyên môn, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ở một số địa phương, cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình hình an ninh trật tự một số địa bàn và quản lý biên giới còn tiềm ẩn phức tạp; công tác dự báo, nắm tình hình cơ sở ở một số cấp ủy, cơ quan các cấp có lúc, có việc chưa chủ động, chưa kịp thời. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn hạn chế; chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở ở một số địa phương còn bất cập, thiếu sâu sát quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng ở một số nơi còn hạn chế; công tác dân vận của hệ thống chính trị, dân vận chính quyền ở một số nơi hiệu quả chưa cao; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở chưa được phát huy...

Năm 2020 diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; bên cạnh những thời cơ, thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, trong đó tỉnh xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa của địa phương. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tăng cường quản lý đất đai, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới; đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp, ưu tiên các trường vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng; chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra; tiếp tục mở rộng diện bao phủ, nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm y tế. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời...

Thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc đông người phức tạp, kéo dài, không để trở thành “điểm nóng”, gây mất an ninh trật tự.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2020 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình hội đảng bộ các cấp đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở sau đại hội đảng bộ cơ sở; thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên... Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kịp thời kiểm tra, giám sát, giải quyết các vấn đề liên quan đến chuẩn bị đại hội, nhân sự đại hội đảng các cấp; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; thực hiện hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, quy chế dân chủ ở cơ sở...

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các hoạt động của HĐND các cấp; chú trọng nâng cao chất lượng kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc được cử tri và nhân dân quan tâm. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp; phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận, tin tưởng thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đoàn kết, phát triển sản xuất, giảm nghèo, bảo vệ an ninh biên giới, thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh ở cơ sở.../.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 1105/CĐ-TTg

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người "lang thang, cơ nhỡ"

lượt xem: 675 | lượt tải:63

Số: 1102/CĐ-TTg

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc

lượt xem: 688 | lượt tải:64

Số: 55/TB-ĐĐBQH

Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

lượt xem: 1071 | lượt tải:37

Số: 86/NQ-CP

Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV

lượt xem: 643 | lượt tải:36
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down