Phối hợp chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả thiết thực

Thứ sáu - 15/03/2019 11:26 378 0
Thực hiện Quy chế phối hợp tuyên truyền giữa Quân khu 2 với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn, năm 2018 các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền toàn diện và đạt được những kết quả thiết thực.
Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, UV BCH TW Đảng, TGĐ Đài tiếng nói Việt Nam và đồng chí Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy QK 2 gặp gỡ, trao đổi với đại diện lãnh đạo BTG và báo, đài các tỉnh
Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, UV BCH TW Đảng, TGĐ Đài tiếng nói Việt Nam và đồng chí Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy QK 2 gặp gỡ, trao đổi với đại diện lãnh đạo BTG và báo, đài các tỉnh
Bước vào năm 2018, tuy còn gặp không ít khó khăn, nhất là các địa bàn vùng núi, biên giới, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy các tỉnh, Cục Chính trị Quân khu và Ban Tyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn Quân khu đã bám sát nội dung Quy chế phối hợp, chương trình hoạt động năm 2018, tổ chức tốt các hoạt động phối hợp tuyên truyền.

Hoạt động phối hợp của các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Bộ Quốc phòng và Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội và lực lượng vũ trang Quân khu chính quy, vững mạnh toàn diện. Tuyên truyền, cổ vũ toàn lực lương thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phong trào thi đua quyết thắng, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu; kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng vũ trang và truyền thống của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Báo Quân khu và báo, đài PT - TH các địa phương bám sát định hướng, nhiệm vụ chính trị và các sự kiện duy trì thường xuyên và từng bước nâng cao chất lượng các chuyên mục tuyên truyền về công tác quân sự, quốc phòng theo hướng “nhanh, đúng, trúng, hay”, đảm bảo tính chính xác về thông tin, phong phú về nội dung và hình thức. 

Các đơn vị lực lượng vũ trang chủ động phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn, gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, tham gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt đã phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; quy tập mộ liệt sỹ; các hoạt động tri ân người có công, giúp đỡ gia đình chính sách…, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Anh bộ đội Cụ Hồ”.

Trong công tác phối hợp tuyên truyền đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Cơ quan chính trị các cấp và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh thường xuyên bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp trên; tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chủ động lựa chọn nội dung, cung cấp thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền sai trái thù địch. Các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động tham mưu Ban chỉ đạo 94 cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, nhất là việc lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, kích động di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật. Tích cực tham gia tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng internet. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền về hoạt động đối ngoại quốc phòng, tập trung hướng vào tuyên truyền các hoạt động đối ngoại quốc phòng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu diễn ra trong cả nước và trên địa bàn Quân khu; các hoạt động đối ngoại quốc phòng với các tỉnh Bắc Lào, như: các giao lưu kết nghĩa, hợp tác đào tạo, huấn luyện cán bộ, xây dựng các công trình quốc phòng, kinh tế trọng điểm… qua đó làm sâu sắc thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa Nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam - Lào.  

Cùng với những kết quả chung trong thực hiện Quy chế phối hợp, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí với lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Lai Châu cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, hằng quý Ban tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên cử cán bộ dự, tiếp thu nội dung Hội nghị thông tin thời sự trực tuyến do Quân khu tổ chức (tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), đưa lồng ghép vào Hội nghị Báo cáo viên hằng tháng, định hướng tuyên truyền cho báo cáo viên trong tỉnh; mới báo cáo viên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tới thông tin, nói chuyện chuyên đề tại các hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh trong các dịp kỷ niệm các sự kiện lịch sử của đất nước, truyền thống lực lượng vũ trang (ngày 30/4, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam...). Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động phối hợp với Báo Lai Châu, Đài PT - TH tỉnh duy trì các chuyên trang, chuyên mục: Quốc phòng Lai Châu, vì chủ quyền biên giới, An ninh Lai Châu, nhận diện âm mưu “diễn biến hòa bình”, sắc màu văn hóa các dân tộc, chính sách tôn giáo..., cùng với đó tích cực phối hợp viết nhiều tin, bài phản ánh kịp thời các hoạt động công tác quân sự, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền trên báo chí tập trung vào phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Quân khu, của tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; lực lượng vũ trang tham gia giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, xây dựng nông thôn mới..., đặc biệt phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền phục vụ cuộc diễn tập khu vực phòng thủ một bên ba cấp của tỉnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập. Phối hợp khá hiệu quả công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nhất là việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền “Nhà nước Mông” và phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, buôn bán người qua biên giới trên địa bàn. Tích cực, chủ động phối hợp tuyên truyền đấu tranh các thông tin xấu độc trên internet, lực lượng 47 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có 3 bài viết đăng tải trên báo Lai Châu và hàng trăm tin bài, hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ đấu tranh trực diện.

Công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục kiến thức quốc phòng cho cán bộ, đảng viên được tăng cường. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chỉ đạo đưa nội dung giáo dục kiến thức quốc phòng vào chương trình bồi dưỡng chính trị hè cho gần 10.000 lượt cán bộ quản lý và giáo viên ngành giáo dục tham gia. Chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố đưa nội dung kiến thức quốc phòng vào giảng dạy tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên các cấp, năm 2018 được trên 280 lớp, gần 25.000 lượt cán bộ, đảng viên học tập.

Kết quả công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục kiến thức quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng, đồng thời góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương chính quy, vững mạnh toàn diện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương năm 2018. Qua tổng kết, đánh giá công tác phối hợp năm 2018, triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2019, Chính ủy Quân khu 2 đã quyết định tặng Bằng khen cho 29 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp, trong đó tỉnh Lai Châu có 03 đồng chí được khen thưởng.
Đồng chí Thiếu tưởng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 tặng Bằng khen cho các cá nhân
Đồng chí Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 tặng Bằng khen cho các cá nhân
Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, bước vào năm 2019 trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền giữa lực lượng vũ trang Quân khu nói chung và lực lượng vũ trang địa phương nói riêng với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo, đài địa phương, với phương châm: “Phối hợp chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả thiết thực”. Trọng tâm vào tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu về công tác quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về bảo vệ chủ quyền biên giới đất liền và trên biển của Việt Nam; Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng..., những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp về xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, gắn với xây dựng khu vực phòng thủ các cấp (tỉnh, huyện) ngày càng vững chắc. Tuyên truyền các chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện; việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các đơn vị lực lượng vũ trang; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động của quân đội. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động của các đơn vị lực lượng vũ trang tham gia công tác dân vận, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giúp Nhân dân phòng chống thiên tai; các hoạt động thực hiện chính sách hậu phương quân đội, “Đền ơn, đáp nghĩa”, từ thiện, nhân đạo; tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ... 

Tập trung tuyên truyền tốt các ngày kỷ niệm, lễ lớn của đất nước, của lực lượng vũ trang, nhất là kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc phát huy truyền thống đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./. 

Tác giả bài viết: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Đề cường tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền t

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020)

lượt xem: 2066 | lượt tải:207

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 2447 | lượt tải:232

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 2196 | lượt tải:191

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 2473 | lượt tải:65
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down