Tỉnh ủy: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

Thứ ba - 28/08/2018 15:12 1.035 0
Ngày 27/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Doanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII, đại diện Vụ địa phương của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện, thành phố dự Hội nghị.

Nửa nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong bối cảnh, điều kiện có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, với khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó và phức tạp nảy sinh. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội gắn với việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm ban hành các nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định tinh thần chỉ đạo là “Hành động, kỷ cương và hiệu quả”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra, nắm tình hình, làm việc với 8/8 huyện, thành phố để kịp thời định hướng những nhiệm vụ quan trọng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Qua gần 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đề ra có khả năng hoàn thành; đến nay, đã đạt và hoàn thành vượt mức 8/10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu. Các chỉ tiêu cơ bản trong phát triển kinh tế - xã hội của Lai Châu so với các tỉnh trong vùng đều đạt ở mức khá. Đặc biệt là tốc độ tăng trưởng GRDP tăng khá nhanh, bình quân giai đoạn 2016-2018 ước đạt 15,68%/năm, vượt Nghị quyết đề ra; GRDP bình quân đầu người ước đạt 31,4 triệu đồng/năm, tăng 1,72 lần so với năm 2015, đạt 78,5% mục tiêu Nghị quyết. hướng tới mục tiêu đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội đã xác định.

Các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. An sinh xã hội được đảm bảo, phúc lợi xã hội và đời sống của người dân được cải thiện; chương trình giảm nghèo được triển khai quyết liệt và đạt kết quả tích cực. đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, duy trì đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng, phát triển có chiều sâu.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt một số kết quả rõ nét. Chất lượng công tác chính trị, tư tưởng được nâng lên; học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức bộ máy cán bộ của hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, nội chính và phòng chống tham nhũng được tăng cường. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục duy trì tốt các hoạt động, khẳng định được vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên, đoàn viên, nhân dân các dân tộc. 

Hội nghị cũng chỉ ra một số chỉ tiêu đạt thấp và dự báo khó đạt; kết quả thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể còn một số hạn chế.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ kết quả nổi bật đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua; chỉ rõ những yếu tố đột phá, những nét mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ ra các hạn chế của từng cấp, từng ngành, đơn vị, xác định rõ nguyên nhân cơ bản, nguyên nhân chủ quan và đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ.

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc triển khai Nghị quyết Đại hội trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đã tận dụng và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, có được sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nhiều nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ khó, phức tạp và những vấn đề phát sinh trong nửa đầu nhiệm kỳ được các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, kịp thời. 

Kết quả đạt được là rất đáng tự hào và phấn khởi, song chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận và thấy được trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, lĩnh vực, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm và khó khăn đã được chỉ ra. Trong bối cảnh hiện nay, việc duy trì các chỉ tiêu luôn tiềm ẩn những nguy cơ và yếu tố gây mất ổn định; nếu chúng ta chủ quan, không có những giải pháp căn cơ, quyết liệt thì chỉ tiêu dự báo đạt có thể không đạt như mong muốn vào cuối nhiệm kỳ, nhất là một số chỉ tiêu về nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu là phấn đấu đến hết năm 2019 cơ bản thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII, đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải tiếp tục phát huy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, tiếp tục tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. 

Tiếp tục quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Tỉnh ủy là "Hành động, kỷ cương, hiệu quả". triển khai có hiệu quả các đề án, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt và vượt; xác định rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó đạt, thực hiện các giải pháp căn cơ, đột phá và tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, cách làm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./. 

Tác giả bài viết: Lê Công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 15/CT-UBND

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 95 | lượt tải:4

Số: 2991/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

lượt xem: 653 | lượt tải:34

Số 662-QĐ/BTGTW

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

lượt xem: 548 | lượt tải:30

Số: 267/CV-BCĐ

Công văn về việc thực hiện biện pháp, phòng chống dịch đối với người từ khu vực có dịch Covid-19

lượt xem: 666 | lượt tải:46
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down