Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy năm 2019

Thứ ba - 07/01/2020 15:31 1.677 0
Sáng 07/1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy năm 2019, nhiệm vụ năm 2020. Tại điểm cầu Tỉnh ủy, có đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; dự hội nghị còn có lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và Đảng ủy doanh nghiệp tỉnh... Tại điểm cầu các huyện ủy, thành ủy có đại diện thường trực và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, văn phòng huyện ủy, thành ủy.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Năm 2019, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu quán triệt, tuyên truyền, học tập và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh đảm bảo chất lượng; chủ động nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn, tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước. Chủ động tham mưu sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy một số tổ chức, cơ quan, đơn vị; kịp thời, ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội; thực hiện chặt chẽ, minh bạch công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thường xuyên nắm tình hình cơ sở, đôn đốc các đảng bộ thực hiện tốt kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên. Chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát được nâng lên. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được nâng lên. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện có hiệu quả, kịp thời nắm bắt và xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, các vụ án tham nhũng. Chất lượng tham mưu, tổng hợp ngày càng được nâng lên và đi vào chiều sâu; công tác phối hợp phục vụ các hội nghị của Tỉnh uỷ được thực hiện chu đáo; công tác thông tin, tổng họp báo cáo theo quy chế làm việc kịp thời...

Tuy nhiên, công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có nội dung chưa kịp thời; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng còn hạn chế; việc tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng tại một số chi bộ cơ sở chưa đảm bảo nội dung, thời lượng, tiến độ. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị tiến độ còn chậm; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế. Kết quả đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận chưa rõ nét, chất lượng tham mưu có việc chưa cao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm công tác dân vận chính quyền” 2019 của một số cấp ủy có việc còn hạn chế; sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền chưa thường xuyên. Một số cấp ủy, UBKT cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng có việc còn hạn chế; một số UBKT huyện ủy, đảng ủy trực thuộc, UBKT Đảng ủy cơ sở chưa thực hiện được nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm... Việc thẩm định văn bản có việc còn hạn chế, nội dung một số văn bản chất lượng chưa cao.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào các vấn đề như: việc ban hành các quy định giúp cho việc triển khai đại hội điểm các chi, đảng bộ trực thuộc đảm bảo đúng quy định; ban hành hướng dẫn trang trí khánh tiết đại hội, nhân sự của UBKT cấp huyện, bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội; tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung giải đáp những kiến nghị, đề xuất của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đồng thời triển khai những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực thuộc công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong năm 2019, đồng thời đề nghị năm 2020 cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như: tham mưu chuẩn bị toàn bộ các nội dung tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là các văn kiện trình đại hội, đề án nhân sự đại hội; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân liên quan đến công tác tổ chức đại hội; sau đại hội tập trung xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của cấp ủy... Chú trọng công tác chính trị tư tưởng, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2020, định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề theo từng tháng, quý; nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị tư tưởng, sinh hoạt cấp ủy. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; kịp thời kiện toàn các chức danh; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy, chi bộ cơ sở; kịp thời phát hiện và xử lý, ngăn ngừa các dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác dân vận của Tỉnh ủy, công tác dân vận chính quyền và công tác dân vận trong vùng đồng bào tôn giáo. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng chống chống tham nhũng, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc có liên quan; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.../.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 499 | lượt tải:10

Số: 3600/UBND-VX

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trong hoạt động cộng đồng tập trung đông người nhằm phục hồi du lịch và phát triển kinh tế xã hội

lượt xem: 936 | lượt tải:55

Số: 130/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

lượt xem: 1029 | lượt tải:44

Số: 3505/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

lượt xem: 1071 | lượt tải:12
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down