Lai Châu: Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông cuối năm 2017

Thứ ba - 14/11/2017 08:20 67 0
Chỉ tính riêng trong 10 tháng năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 59 vụ tai nạn giao thông làm 34 người chết, 78 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2016 tăng cả 3 tiêu chí: tăng 11 vụ, bằng 23%; tăng 11 người chết, bằng 48%; tăng 21 người bị thương, bằng 37%.
Các cấp, ngành đã quan tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho các tầng lớp nhân dân
Các cấp, ngành đã quan tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho các tầng lớp nhân dân
Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo quy định của pháp luật và tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông". Hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn được quy hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển và được quản lý, khai thác đồng bộ; quản lý tốt hoạt động vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện, tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nâng cao năng lực cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Các cấp, các ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tích cực chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông bằng nhiều hình thức. Từ đó, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và sự tham gia đông đảo, tích cực của Nhân dân trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông được nâng lên; tình hình trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn có chuyển biến tích cực, văn hóa giao thông từng bước hình thành và phát triển, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông.

Tuy nhiên trên thực tế, vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có lúc chưa quyết liệt, còn biểu hiện trông chờ vào các cơ quan chuyên trách. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông có thời điểm chưa thường xuyên, liên tục. Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của một số công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân còn chưa tốt, chưa tự giác, nhất là người tham gia giao thông trong độ tuổi thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Việc phối hợp quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông chưa thường xuyên, còn xảy ra tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông, vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa chưa theo kịp sự phát triển của phương tiện giao thông cá nhân, chưa đáp ứng tình hình trên địa bàn tỉnh. Việc xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông có trường hợp chưa quyết liệt. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kết quả giảm tai nạn giao thông có thời điểm chưa đạt yêu cầu, đặc biệt trong 10 tháng năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 59 vụ tai nạn giao thông làm 34 người chết, 78 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2016 tăng cả 3 tiêu chí. Nguyên nhân chủ yêu dẫn đến tai nạn giao thông là ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện còn hạn chế, đặc biệt là tình trạng đi sai làn đường, phần đường, chạy quá tốc độ quy định (chiếm 56%).
 
7 11 17
Cần rà soát, khăc phục những điểm bất hợp lý trong tổ chức giao thông

Trong thời gian tới, đặc biệt là những tháng cuối năm 2017, đầu năm 2018 tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tiếp tục tiềm ẩn phức tạp, các loại phương tiện cá nhân gia tăng, nhất là phương tiện xe cơ giới, xe ô tô cá nhân, dẫn tới nguy cơ gây ùn tắc giao thông trong khu vực nội thành, nội thị. Đặc biệt còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất trật tự, an toàn giao thông như ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị của một bộ phận người tham gia giao thông thiếu tự giác; tình trạng chiếm dụng đường, lề đường bán hàng hóa khá phổ biến; vẫn còn tình trạng người tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện. Hạ tầng giao thông vùng nông thôn từng bước được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn tai nạn giao thông; khu vực trung tâm thành phố và các thị trấn có lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, là địa bàn trọng điểm về trật tự, an toàn giao thông.

Trong điều kiện đó, để giảm thiểu tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm 2017 và thời gian tới, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục đối với nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh theo hướng đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, sản phẩm truyền thông nhằm phù hợp với từng địa bàn, đối tượng để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; gắn với đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông.

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy nhanh việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh vận tải, kiểm tra và xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông; có cơ chế huy động, thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn; chú trọng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn giao thông, quản lý vận tải, hoạt động đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe.

Các ngành chức năng cần quan tâm phối hợp kiểm tra, rà soát, khăc phục những điểm bất hợp lý trong tổ chức giao thông, các đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Siết chặt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe vi phạm các quy định về quản lý vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải, đặc biệt là các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thường xuyên khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để quản lý và kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm. Giải quyết dứt điểm tình trạng vị phạm lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Các ngành chức năng và các địa phương phối hợp chặt chẽ trong tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, chú trọng những tuyến, địa bàn trọng điểm, những nơi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông; kịp thời rà soát xóa bỏ, cải tạo các "điểm đen" về an toàn giao thông; bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ; giải quyết tai nạn giao thông kịp thời, khách quan, đúng quy định, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa vi phạm. Quan tâm quản lý, tuần tra kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.
 
10 11 17
Quan tâm tuyên truyền, giáo dục, tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự,
an toàn giao thông đường thủy nội địa

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ thực thi công vụ trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là người làm nhiệm vụ trực tiếp với Nhân dân như tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; điều tra giải quyết tai nạn giao thông; đăng ký, đăng kiểm phương tiện, đào tạo cấp giấy phép lái xe, cấp giấy phép kinh doanh vận tải... Quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện, kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, thường xuyên theo dỏi, kiểm tra việc chấp hành và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, tiêu cực trong thực thi công vụ; khuyến khích, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Một vấn đề quan trọng trước mắt là gắn kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, với phương châm chỉ đạo, điều hành trong trật tự, an toàn giao thông năm 2017 là "Thường xuyên - Kịp thời - Thực chất - Dứt điểm". Đề xuất các biện pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc và giải quyết những vấn đề bất cập trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, qua đó tạo chuyển biến mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và kiềm chế gia tăng tai nạn giao thông./.

Tác giả bài viết: La Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down