Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Toàn ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Trì - TUV, Chánh Thanh tra tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2021. được tổ chức vào sáng ngày 14/1.
Sảng ngày 14/01/2021 dưới sự chủ trì của các đồng chí Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh, Như Ngọc Cương – Phó Chánh Thanh tra tỉnh và Lò Văn Nhung – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, ngành Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 bằng hình thức trực tuyến trong tỉnh. 

Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Thanh tra của các sở, ban, ngành và các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng năm 2020. Tại điểm cầu 8 huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban của huyện…

Bám sát chỉ đạo của cấp trên, năm 2020, Ngành Thanh tra tỉnh Lai Châu đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện 120 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành và thanh tra trách nhiệm tại 451 đơn vị tổ chức, cá nhân. Các cuộc thanh tra được tiến hành theo đúng kế hoạch đã phê duyệt, đúng mục đích, đảm bảo nguyên tắc hoạt động, tuân thủ quy trình, quy chế theo quy định; chất lượng kết luận thanh tra được nâng lên, xác định rõ sai phạm, trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan. 

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, có những chuyển biến rõ nét, nhất là việc tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các cấp, các ngành. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn của công dân đảm bảo theo quy định…

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh thực hiện. Ngành Thanh tra tỉnh đã tham mưu giúp Thủ trưởng các cấp, các ngành triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; chủ động xây dựng  kế hoạch và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng ngày càng đa dạng, phong phú, cụ thể và thiết thực, phù hợp với đối tượng tuyên truyền. Các cấp, các ngành thực hiện tốt việc công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; các văn bản quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, xây dựng quy chế văn hóa công sở được thực hiện theo quy định. Công tác cải cách hành chính đã được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực, Bộ đánh giá chỉ số phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 tỉnh Lai Châu đạt 72,5 điểm.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2021, toàn Ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch thanh tra; tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phối hợp để xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở; triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)...

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu phát biểu ý kiến tập trung vào việc công tác thanh tra ở các địa phương; tập huấn nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; công tác phòng, chống tham nhũng…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Trì - Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020 các cấp, các ngành đã bám sát định hướng công tác thanh tra, chất lượng công tác thanh tra ngày càng được nâng cao; đã quan tâm thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đã triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị, thời gian tới, toàn Ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh công tác phối hợp để tránh chồng chéo trong công tác thanh tra; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Nhân dịp này, Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020./.

Tác giả bài viết: Kim Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down