Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 4 năm 2018

UBND tỉnh vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2018 nhằm thảo luận các vấn đề: Bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch biên chế giai đoạn 2018 - 2021; Tờ trình Ban hành Quyết định Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh Hội nghị
Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, Văn phòng UBND tỉnh… dự Phiên họp.

Về bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 có 8 chỉ tiêu thay đổi so với báo cáo số 332/BC-UBND của UBND tỉnh. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn: tăng từ 10,75% lên 11,66; tỷ lệ che phủ rừng tăng từ 48,04% lên 48,16%; tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia giảm từ 30,9% xuống 30,66%; số bác sỹ/vạn dân giảm từ 9,15 bác sỹ xuống 9,08 bác sỹ; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo tăng từ 4,5% lên 4,98%; tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa giảm từ 82% xuống 76,8%; tỷ lệ thôn, bản khu phố đạt chuẩn văn hóa giảm từ 66% xuống 59,5%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa tăng từ 92% lên 92,3%...

Theo ý kiến của lãnh đạo một số sở, ngành: Tỷ lệ che phủ rừng tăng do việc rà soát lại diện tích rừng và nhiều diện tích đất trống, đồi núi trọc đã tái sinh; tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia giảm do sáp nhập một trường đạt chuẩn và một trường chưa đạt chuẩn sau khi sáp nhập chưa được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia; số bác sỹ/vạn dân giảm do việc thi tuyển đầu vào không đỗ và nhiều bác sỹ đang công tác bỏ việc; tỷ lệ hộ gia đình, khu phố, thôn, bản đạt chuẩn văn hóa giảm do có tỷ lệ sinh con thứ 3…

Về Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23, các ý kiến cho rằng: Dự thảo chưa đặt ra mục tiêu Lai Châu đến năm 2030, 2045 phát triển công nghiệp gì?; đề nghị bổ sung phần mục tiêu thực hiện gồm mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và theo lộ trình, từng giai đoạn cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình phát triển công nghiệp tại địa phương; đơn vị xây dựng Kế hoạch cần tách riêng phần nhiệm vụ và giải pháp…

Về Kế hoạch biên chế giai đoạn 2018 - 2021: Năm 2015, tổng biên chế toàn tỉnh 20.960 người, trong đó: biên chế công chức hành chính 2.081; biên chế sự nghiệp 18.879. Đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% so với năm 2015 tương đương 2.088 biên chế. Từ năm 2015 đến năm 2017 đã giảm 225 biên chế. Như vậy, từ năm 2018 đến năm 2021 phải tiếp tục giảm tối thiểu 1.863 biên chế. Theo kế hoạch biên chế năm 2019 là 19.804, năm 2020: 19.336, năm 2021: 18.857…

Đối với Dự thảo Quyết định Quy định đấu giá quyền sử dụng đất nhằm áp dụng thống nhất về trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu tổ chức, cá nhân về dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định mới của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định liên quan. Tạo cơ sở pháp lý ổn định, thống nhất đảm bảo hiệu quả hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh tuân thủ đúng pháp luật góp phần tăng thu ngân sách địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành: Tập trung chăm sóc lúa, mắc ca, gia súc, gia cầm, bảo vệ rừng; chú ý đến công tác xây dựng nông thôn mới gắn với chất lượng nông thôn mới ở xã đã đạt; giải quyết thực hiện các 2 dự án đầu tư của các tập đoàn vào tỉnh; chủ động sắp xếp tinh giản biên chế giáo dục và tổ chức thi THPT Quốc gia; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự… Các cấp, các ngành cần chủ động rà soát các chỉ tiêu, đánh giá kết quả, đề ra giải pháp đối với từng chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2018. Về Dự thảo Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 23 yêu cầu Sở Công thương, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy trên cơ sở tiếp thu các ý kiến các sở, ban, ngành xây dựng lại Dự thảo Kế hoạch chú ý đến bố cục, nội dung sau đó hoàn thiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 5/2018. Đối với Kế hoạch biên chế giai đoạn 2018 - 2021: Giao Sở nội vụ kiểm tra sắp xếp tổ chức bộ máy gắn tinh giản biên chế; lựa chọn ngành làm điểm trong đó Sở Nông nghiệp, Trung tâm văn hóa, thể thao; huyện Tân Uyên làm điểm mỗi xã chỉ có 1 trường mầm non, 1 tiểu học, 1 trung học cơ sở; sắp xếp các trung tâm xúc tiến đầu tư trực thuộc các sở thành 1 đơn vị. Đối với Ban hành Quyết định Quy định đấu giá quyền sử dụng đất: quy định đối tượng tham gia đấu giá; bổ sung thêm hình thức cơ quan tổ chức đấu giá sẽ là người quyết định hình thức đấu giá…/.

Tác giả bài viết: Hà Tĩnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down