Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch năm 2018

Sáng 9/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2018.
Quang cảnh Hội nghị
Dự Hội nghị có các Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Từ Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND, các phòng, ban chuyên môn huyện, thành phố; lãnh đạo các Công ty doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá khái quát những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2017. Đây là năm đầu tiên đạt và vượt kế hoạch 9/9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách trên địa bàn đạt vượt kế hoạch; các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn. Quốc phòng - An ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Bên cạnh những kết quả đạt được còn có một số khó khăn, hạn chế: việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM tại một số xã đạt chuẩn còn hạn chế. Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản triển khai còn chậm; tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 thấp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học khó khăn, thiếu bác sỹ có trình độ chuyên môn cao… Trước tình hình đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu dự Hội nghị cần tập trung trí tuệ, thảo luận đưa ra những giải pháp phù hợp để lãnh, chỉ đạo thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đề ra trong năm 2018.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng nghe báo cáo giải pháp thực hiện thu, chi ngân sách năm 2018, đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách địa phương; giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và chương trình xây dựng nông thôn mới; giải pháp tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giải pháp nâng cao công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, duy trì và giữ vững các kết quả phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh; giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. Trong đó, Báo cáo các giải pháp thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội; kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 nêu rõ các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn 9,02%; GDP đầu người 28 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.950 tỷ đồng. Tỷ lệ che phủ rừng 49,11%. Trong năm có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,76%, trong đó các huyện giảm nghèo 4,5%... Để thực hiện được các chỉ tiêu này UBND tỉnh đã đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, vốn đầu tư công năm 2018.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận vào các nội thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại các địa phương. Trong đó tập trung vào những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra trong năm 2018... 

Tại Hội nghị UBND tỉnh cũng đã phát động thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019, với chủ đề “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019”. Trong đó tập trung vào một số nội dung: Tiếp tục quán triển sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đia ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thường. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Nhân dân vận động toàn thể đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 5 nội dung phát động của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các phong trào thi đua khác trên địa bàn tỉnh, huyện, thành phố…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, tham quan,…; đẩy mạnh việc thực hiện khoán chi hành chính, đấu thầu, đặt hàng trong cung ứng dịch vụ công. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề ra một số giải pháp tập trung chỉ đạo trong năm 2018 như: Tăng cường công tác cải cách hành chính gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính công để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tập trung công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và công tác quản lý, sử dụng các công trình sau đầu tư đảm bảo phát huy hiệu quả. Chỉ đạo công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nâng cao trách nhiệm công vụ, thực thi nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức; xác định trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Xử lý kỷ luật hành chính nghiêm minh, tạo chuyển biến đồng bộ trong toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện, thành phố và các đơn vị cơ sở…/.

Tác giả bài viết: Kim Oanh - Thanh Hiền

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down