Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 01/2021

Sáng 03/02, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 1/2021 bằng hình thức trực tuyến. Dự và trực tiếp thông tin tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh ta
Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; dự hội nghị còn có các đồng chí báo cáo viên Trung ương của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; ban tuyên giáo (tuyên huấn) Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh....; toàn tỉnh có 117 điểm cầu với 4.195 đại biểu (trong đó cấp tỉnh 01 điểm cầu; cấp huyện và tương đương 11 điểm cầu; và 105 điểm cầu xã, phường, thị trấn).

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần, ý thức trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng với những quyết sách chiến lược để đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại hội đã tiến hành bầu ra 200 đồng chí Uỷ viên BCH Trung ương khoá XIII, trong đó 180 đồng chí Uỷ viên chính thức, 20 đồng chí Uỷ viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương khoá XIII đã bầu 18 đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị; đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII; bầu 5 đồng chí vào Ban Bí thư và bầu Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 đồng chí.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương thông tin tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2020; dự báo tình hình thế giới nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, nhấn mạnh Đại hội thành công rất tốt đẹp, đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng của Đảng là dấu mốc quan trọng quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta và có nghĩa ý định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai; Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có đủ năng lực, khả năng để lãnh đạo đất nước tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế; công tác tổ chức, phục vụ Đại hội diễn ra an toàn; tuyên truyền về tình cảm của các tầng lớp Nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về kết quả Đại hội; về thành tích nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối cuộc đổi mới, hướng về chủ đề đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín như ngày hôm nay; nhấn mạnh nhiệm kỳ XII toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực sáng tạo, nắm bắt thuận lợi vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; tuyên truyền biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng...
 
Tập trung tuyên truyền về các thành tựu của đối ngoại của nước ta trong năm 2020; công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; quán triệt, tuyên truyền thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg và 16/CT-TTg đã ban hành năm 2020; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021; Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.../.

Tác giả bài viết: Thu Phương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down