Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Giao ban công tác Hội quần chúng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 18/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội quần chúng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đình Toán - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh hội nghị
Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh, các tổ chức hội quần chúng tỉnh; đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, toàn tỉnh có 179 tổ chức Hội, với 180.455 hội viên, trong đó: Hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh: 24 tổ chức; Hội có phạm vi hoạt động cấp huyện, thành phố: 56 tổ chức; Hội có phạm vi hoạt động cấp xã: 99 tổ chức. Hội được công nhận là tổ chức Hội đặc thù: 18 Hội (cấp tỉnh: 10 Hội, cấp huyện, thành phố: 08 Hội). Năm 2020, có 11 hội thành lập mới (cấp huyện 01, cấp xã 10). Các tổ chức Hội hoạt động đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò trong việc tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, khắc phục hiệu quả thiên tai, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hội viên. 

Năm 2020, các Hội chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đảm bảo nội dung hoạt động theo quy định tại Điều lệ Hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham gia các hoạt động xã hội của địa phương; tổ chức hoạt động thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội; công tác văn hóa, văn nghệ, y tế, giáo dục; công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo; công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, phát triển hội viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên và Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận những vấn đề nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức hội; những giải pháp cần khắc phục hạn chế; công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội và phát triển hội viên. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Toán - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được của các Hội quần chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các Hội cần phát huy những kết quả đạt được, tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các Hội; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 17- CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; Kết luận số 102- KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định nội dung công việc cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội, hội viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội; thường xuyên nắm tình hình hội viên, Nhân dân; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, khuyến học, khuyến tài, nâng cao chất lượng văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.
 

Tác giả bài viết: Hồng Vân

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down