Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 9 tháng đầu năm 2020

Chiều 12/10, tại Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo 9 tháng đầu năm 2020.
Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Trần Đức Vương - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự, chỉ đạo Hội nghị; các đồng chí Lê Chí Công - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Chi Lăng - Phó Giám đốc BHXH tỉnh đồng chủ trì; cùng sự tham dự của lãnh đạo các ngành trong khối khoa giáo tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy.

Trong 9 tháng đầu năm, các ngành trong khối khoa giáo luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của cấp trên, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành, từng lĩnh vực. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khoa giáo; nắm tình hình tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động thuộc các ngành trong khối khoa giáo; tham mưu hướng dẫn các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các thông tin về dịch bệnh; tình hình học sinh nghỉ học; hoạt động xuất nhập cảnh qua tuyến biên giới. Làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, khảo sát, sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ khoa giáo ở cơ sở tại một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; việc nắm bắt tình hình tư tưởng các vấn đề triển khai thực hiện công tác khoa giáo ở cơ sở chưa thường xuyên; công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các ngành trong khối khoa giáo có nội dung chưa chặt chẽ, có việc thiếu chủ động; việc kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình triển khai thực hiện ở cơ sở còn ít. Một số cấp ủy, chính quyền cấp xã còn thụ động trong công tác lãnh, chỉ đạo các lĩnh vực khoa giáo.

Đã có 07 ý kiến phát biểu phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục, phối hợp tham mưu thực hiện nhiệm vụ khoa giáo trong 3 tháng cuối năm.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đức Vương - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà các ngành trong khối khoa giáo đã đạt được. Đồng thời đồng chí Trần Đức Vương đề nghị thời gian tới các các ngành trong khối khoa giáo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

Tiếp tục bám sát định hướng công tác khoa giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác khoa giáo, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020. Các ngành trong khối khoa giáo ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sâu rộng trong ngành và cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; nhấn mạnh vào các nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực để cụ thể hóa xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Khối khoa giáo cấp huyện bám sát mục tiêu, chỉ tiêu trong nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện để xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh gắn với làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Các ngành trong khối khoa giáo tiếp tục triển khai thực hiện nghiệm vụ chuyên môn bám sát theo kế hoạch đề ra phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2020 trong điều kiện dịch bênh, đảm bảo thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa chủ động phòng, chống dịch vừa phải duy trì và phát trển kinh tế - xã hội.

Nghiên cứu tổng kết Chương trình phối hợp số 01-CTr/BTGTU-LN, ngày 19/5/2017 giữa ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo giai đoạn 2017-2020, xây dựng chương trình ký kết phối hợp giai đoạn 2021-2025 phù hợp với thực tiễn đặt ra. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo và các ngành trong khối khoa giáo cấp tỉnh và cấp huyện, gắn việc triển khai Quy chế phối hợp khối khoa giáo với thực hiện Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân. 

Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Tiến hành tổng kết công tác khoa giáo năm 2020, xây dựng kế hoạch công tác khoa giáo năm 2021./.
 

Tác giả bài viết: Hoàng Quế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down