Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ

Ngày 12/7, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14, sơ kết thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ khối giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị
Sau nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã thực hiện đạt 7/8 mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác xây dựng cơ sở Đảng, phát triển đảng viên được chú trọng thực hiện với 62 tổ chức cơ sở đảng với 2.493 đảng viên (tăng 2 tổ chức cơ sở đảng, 370 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ). Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá chất lượng đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bình quân có 68,9% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh (trong đó 20% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu); bình quân mỗi năm có 83,54% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và gần 15% đảng viên hoàn xuất sắc nhiệm vụ đạt.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ đảng viên các cơ quan. Công tác sơ kết, tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo được chú trọng thực hiện; Đảng ủy Khối đã khen thưởng cho 16 tập thể và 72 cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 cá nhân, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng bộ tăng cường, đúng quy định. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp đã kiểm tra 78 lượt tổ chức đảng và 322 đảng viên, giám sát 71 lượt tổ chức đảng và 349 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 74 lượt tổ chức đảng, giám sát 43 lượt tổ chức đảng và 14 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đảng viên, cấp ủy viên; việc thực hiện chức trách được giao.

Nhiệm vụ và giải pháp đến năm 2020, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, các chi, đảng bộ bám sát chức năng, nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục triển khai đầy đủ các quy định, quyết định, hướng dẫn của Đảng về kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII…

Tại Hội nghị cũng nghe dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giữa nhiệm kỳ; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 07/9/2015 về nâng cao chất lượng kiểm tra và giám sát của chi bộ cơ sở; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến vào việc duy trì và nâng cao các chỉ tiêu đã đạt; đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng cuối năm 2018.

Phát hiểu tại Hội nghị Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đạt được sau nửa nhiệm kỳ. Đồng chí đề nghị thời gian tới Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong toàn tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt tư tưởng tại chi bộ; tập trung làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, chú ý duy trì và thực hiện tốt quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, cơ cấu rõ nhiệm vụ của đảng viên; chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vào các lĩnh vực phục vụ xây dựng tổ chức Đảng…/.

Tác giả bài viết: Ngọc Duy

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down