Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Hội nghị quán triệt các chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thường vụ Quân ủy Trung ương

Ngày 3/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương với sự tham gia của 197 cán bộ, đảng viên, gồm các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh và 100% cán bộ, đảng viên 4 cơ quan Bộ CHQS tỉnh.
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin những nội dung cơ bản, cốt lõi của Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân”; Chỉ thị số 25-CT/TW, Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và Kết luận số 111-KL/QUTW, ngày 12/02/2019 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội giai đoạn mới”.

Sau hội nghị, cấp ủy Đảng, chỉ huy cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thống nhất mục tiêu, quan điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tập trung nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên; nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại, giải quyết những kiến nghị của Nhân dân./.

Tác giả bài viết: Trịnh Hồng Hải

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down