Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Huyện ủy Tam Đường: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng

Ngày 14/6, Huyện ủy Tam Đường tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Tẩn Thị Quế - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến và kết nối tới 15 điểm cầu cơ sở với 730 đại biểu dự.
Quang cảnh Hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin, phân tích làm rõ những nội dung chính, cốt lõi trong 3 nghị quyết chuyên đề, 2 kết luận của Tỉnh ủy và các kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Huyện ủy, gồm: Nghị quyết về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kết luận số 30-KL/TU tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; Kết luận số 31-KL/TU về tiếp tục thực hiện Đề án đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2025. Đồng thời tại hội nghị cũng đã quán triệt Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tẩn Thị Quế - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện  ủy khẳng định: các Nghị quyết chuyên đề, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý nghĩa quan trọng, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí yêu cầu toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục dành thời gian nghiên cứu sâu các nội dung nghị quyết để nhận thức đúng và đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng nghị quyết, kết luận; nắm vững nội dung cơ bản, nhất là những vấn đề mới, tăng cường trao đổi, liên hệ với tình hình thực tiễn để nhận thức, vận dụng đầy đủ nội dung các nghị quyết, kết luận vào thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trên cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận, cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai trong cán bộ, đảng viên, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, góp phần quan trọng sớm đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Tác giả: Hải Đường

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down