Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Triển khai Luật phòng chống tham nhũng năm 2019

Từ ngày 19-21/6, Thanh tra tỉnh phối hợp với Viện Chiến lược và khoa học Thanh tra, Trường cán bộ thanh tra - Thanh tra Chính Phủ tổ chức Hội nghị Triển khai Luật phòng chống tham nhũng năm 2018; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp thanh tra trách nhiệm về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
Quang cảnh hội nghị
Đối tượng tập huấn đợt này chủ yếu: lãnh đạo và Trưởng phòng tổ chức hành chính, Chánh Văn Phòng các sở, ban, ngành tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố; công chức Thanh tra tỉnh, Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra, công chức thanh tra cac sở, ban, ngành, huyện thành phố; thanh tra các đơn vị: Thuế, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội tỉnh,  Ngân hàng Nhà nước, Cục thống kê tỉnh, Công an tỉnh... 

Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 20/11/2018 tại Kỳ họp thứ 6 thay thế Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11, Luật số 01/2007/QH12, Luật số 27/2012/QH13. Luật bao gồm 10 chương, 96 điều. quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước, ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm: tham ô tài sản, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, giả mạo trong công tác vì vụ lợi, nhũng nhiễu vì vụ lợi, đưa hối lộ môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi…. Luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2019.

Với các học viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp thanh tra trách nhiệm về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng sẽ được tìm hiểu các kiến thức: khái quát chung (khái niệm, mục đích yêu cầu, đối tượng, phạm vi, thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm), quy trình, một số tồn tại, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả về thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Ngoài ra, các học viên còn thảo luận hỏi đáp nội dung thanh tra trách nhiệm về phòng chống tham nhũng.

Thông qua Hội nghị quán triệt, lớp tập huấn giúp cán bộ, công chức, viên chức nhất là công chức ngành thanh tra tỉnh Lai Châu nâng cao nhận thức, vai vai trò trách nhiệm, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ công vụ trong việc tổ chức, thực hiện các quy định của Luật phòng chống tham nhũng, các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Xây dựng đội ngũ công chức ngành thanh tra chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tác giả bài viết: Thanh Hoa

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down