Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Thành phố Lai Châu

Thành phố Lai Châu trung tâm văn hóa - chính trị của tỉnh Lai Châu, được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 2004 theo Nghị định số 176/2004/NĐ-CP của Chính phủ.
  Một góc thành phố Lai Châu
 Thành phố Lai Châu trung tâm văn hóa - chính trị của tỉnh Lai Châu, được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 2004 theo Nghị định số 176/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Phía Đông, phía Nam và phía Bắc giáp huyện Tam Đường; phía Tây giáp huyện Sìn Hồ. Có 7 đơn vị hành chính gồm 05 phường và 02 xã: phường Đoàn Kết, Quyết Thắng, Tân Phong, Quyết Tiến, Đông Phong và 2 xã Nậm Loỏng, San Thàng. Với tổng diện tích tự nhiên 70,77 km2, dân số toàn thị xã hiện nay 34,51 nghìn người, với 17 dân tộc sinh sống, trong đó có 4 dân tộc chính: Kinh 67%, Giáy 17,5%, Thái 8,5%, Mông 6%, còn lại là các dân tộc khác chiếm tỷ lệ khoảng 1%.


         Sau gần 10 năm đi vào hoạt động thành phố Lai Châu đã có những bước phát triển ngày càng vững mạnh và đạt được những thành tựu lớn về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ hai, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Kinh tế có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng bình quân GDP hằng năm đạt 21,5%. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp. Văn hóa - xã hội được quan tâm lãnh đạo phát triển theo hướng, gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Quy mô, chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất trường lớp được nâng lên. Hoạt động văn hóa có chuyển biến tích cực, nếp sống văn minh đô thị từng bước hình thành. Truyền thống văn hóa các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, đến năm 2010 thị xã còn 140 hộ nghèo (1,7%). Việc chăm sóc các gia đình chính sách, các đối tượng có đời sống khó khăn thực hiện thường xuyên có hiệu quả. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được đẩy mạnh, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, khối đại đoàn kết các dân tộc được giữ vững tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

        Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước; nâng cao hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền các cấp.

         Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ thành phố Lai Châu quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu đến năm 2015 và những năm tiếp theo: Tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh, phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh; mở rộng sự hợp tác liên kết với bên ngoài, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm chênh lệch về mức sống giữa các khu vực, các dân tộc. Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện chương trình phổ cập trung học phổ thông; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Tác giả bài viết: Lê Công

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down