Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Chiều ngày 12/7/2013, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận của cơ quan chuyên trách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
                            Cán bộ dân vận trực tiếp làm công tác vận động nhân dân ở cơ sở
Hội nghị thống nhất đánh giá 6 tháng đầu năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Dân vận Trung ương, nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; phát động phong trào thi đua tới các phòng và cán bộ, chuyên viên của Ban; đồng thời gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện những lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu… Với tinh thần khắc phục khó khăn cán bộ, chuyên viên của Ban đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Tiếp nhận và xử lý 1.246 văn bản đến; ban hành 324 văn bản kế hoạch, công văn hướng dẫn, chỉ đạo về công tác Dân vận. Tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai thực hiện công tác dân vận trong toàn Đảng bộ tỉnh; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20, 25 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X)  “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện ở xã, phường, thị trấn; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội LĐLĐ và Hội Nông dân tỉnh; kiện toàn Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở, sửa đổi bổ sung quy chế, kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí thành viên BCĐ; xây dựng kế hoạch tập huấn kiểm tra, phúc tra việc thực hiện QCDC các loại hình cơ sở. Phối hợp với các ban, ngành chức năng triển khai bồi dưỡng công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nghành giáo dục vào bồi dưỡng chính trị dịp hè năm 2013; tổ chức ký kết các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận với Đảng đoàn HĐND tỉnh và Sở giáo dục và đào tạo. Thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động cơ quan, các quy định về công tác cán bộ, chính sách cán bộ…đảm bảo theo nguyên tắc tập trung dân chủ…

                    

Để hoàn tốt nhiệm vụ công tác Dân vận 6 tháng cuối năm, Hội nghị thống nhất thực hiện tốt các giải pháp: Tiếp tục bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác Dân vận; Đẩy mạnh các hoạt động Dân vận hướng về cơ sở; Tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành nắm tình hình các tầng lớp nhân dân; Chủ động tham mưu Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề đang bức xúc trong nhân dân; phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, công tác dân vận chính quyền; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2013.

Tác giả bài viết: Hồng Vân - Ban Dân vận

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down