Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Công tác dân vận chính quyền góp phần thắt chặt mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân

Công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng đất nước ta, điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và toàn xã hội, thắt chặt mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với dân.
Đồng chí Lò Văn Giàng, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh nói chuyện với cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần cao su Dầu Tiếng Lai Châu (ảnh: Tùng Phương)
Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác dân vận của chính quyền của tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực: Tổ chức, bộ máy, cán bộ các cơ quan chính quyền từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn; nội dung, phương thức hoạt động đã có đổi mới, bước đầu phát huy tốt vai trò của các cấp chính quyền trong chỉ đạo, định hướng các phong trào hành động cách mạng của nhân dân; công tác tôn giáo, dân tộc được chính quyền quan tâm chỉ đạo đạt kết quả… Nhiều xã, phường, thị trấn đã triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, từng bước đi vào nền nếp và phát huy tác dụng tích cực; ý thức, trách nhiệm và nhận thức của đội ngũ cán bộ, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã được nâng lên.


Trong năm 2013, đã có 27 cơ quan, đơn vị đăng ký điển hình “Chính quyền Dân vận khéo", trên 90% các cơ quan, đơn vị đã công khai bằng pano các tiêu chí thực hiện công tác Dân vận chính quyền "3 không, 3 đúng, 3 nên, 3 cần, 3 chống" tại trụ sở làm việc để cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân và các tổ chức đến giao dịch biết; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng 48 chuyên mục tuyên truyền có nội dung về công tác dân vận chính quyền.

Xác định công tác cải cách hành chính, việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân chính là một trong những giải pháp tích cực thực hiện công tác dân vận chính quyền. Tính đến nay toàn tỉnh có 16/21 sở, ngành tỉnh (tăng 2 đơn vị so với năm 2012); 7/8 huyện, thị xã thực hiện cơ chế "một cửa liên thông"; 108/108 xã, phường, thị trấn (tăng 8 xã so với năm 2012) thực hiện cơ chế "một cửa". Việc giải quyết thủ tục hành chính đã tăng theo chiều hướng số lượng, hồ sơ giải quyết.

Tuy nhiên, Bên cạnh những kết quả đạt được công tác dân vận của chính quyền trong năm qua còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém: Một số cán bộ chính quyền chưa nhận thức đầy đủ sâu sắc về công tác dân vận; nội dung và phương thức công tác dân vận của chính quyền cơ sở một số nơi còn kém hấp dẫn, chưa được đổi mới mạnh mẽ; còn lẫn lộn giữa nội dung, phương thức công tác dân vận của chính quyền với việc thực thi công vụ của chính quyền; Không ít cán bộ, công chức chính quyền chưa đi sâu và chú ý lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Trong thời gian tới, cần phát huy những kết quả đạt được và từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém. Đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, rà soát, bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà cho nhân dân gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng ý kiến của nhân dân với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch trong quá trình điều hành, đó cũng là yêu cầu nhằm đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia hoạch định chủ trương, chính sách, góp ý các công trình, dự án và công tác quy hoạch ở địa phương. Kinh nghiệm cho thấy, những cuộc vận động lớn, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của các tầng lớp nhân dân được triển khai thành công là do làm tốt công tác dân vận. Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là ở cấp xã, phường, thị trấn phải phổ biến và cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến từng gia đình và tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trong cơ quan, đơn vị./.

Tác giả bài viết: Hồng Vân - Ban Dân vận

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down