Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Tiếp tục duy trì và mở rộng thành lập tổ dân vận bản, tổ dân phố

Ngày 9/10, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện kết luận số 865 - TB/TU ngày 13/8/2013 của Tỉnh uỷ về việc tiếp tục duy trì hoạt động và mở rộng thành lập tổ dân vận bản, tổ dân phố.
Quang cảnh Hội nghị
Theo Kết luận 865, từ tháng 10 đến tháng 12/2012, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã xây dựng thí điểm đề án tổ dân vận bản, tổ dân phố tại 6 bản, tổ dân phố của 3 huyện Phong Thổ, Tam Đường và thị xã Lai Châu. Sau một năm hoạt động, mô hình trên đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể ở bản, tổ dân phố. Đồng thời, nâng cáo trách nhiệm, nhận thức của chi bộ, vai trò tích cực chủ động của các thành viên trong tổ về công tác dân vận. Nhờ đó mà kinh tế xã hội ở bản phát triển hơn, an ninh trật tự được giữ vững, hệ thống chính trị từng bước vững mạnh…

Trước kết quả đó, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tiếp tục phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tỉnh, hướng dẫn các Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân các huyện, thị, các xã, phường tiếp tục duy trì hoạt động và mở rộng thành lập các tổ dân vận bản, tổ dân phố. Cụ thể, mỗi huyện, thị xã sẽ chọn 5 bản, tập trung vào địa bàn xung yếu có nhiều đồng bào theo đạo, vùng khó khăn, vùng xây dựng nông thôn mới, vùng trồng cây cao su để xây dựng. Sau mỗi quý sẽ tổ chức kiểm tra hoạt động của các tổ dân vận 1 lần, 6 tháng và 1 năm đều tổ chức sơ kết, tổng kết và đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ dân vận. Việc lựa chọn, lập danh sách phải hoàn thành trước tháng 11 năm nay.Cũng tại Hội nghị này, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW và Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh về “ Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Trên cơ sở Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Tỉnh uỷ đã đề ra Chương trình hành động số 60 về việc thực hiện Nghị quyết trên với 6 nhiệm vụ trọng tâm chính: Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng các huyện, thị, Đảng uỷ trực thuộc và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện các đề án cụ thể hoá Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, văn phòng tỉnh uỷ, Ban cán sự các Đảng đoàn triển khai thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phối hợp rà soát các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan nhà nước tiếp tục cụ thể hoá và hướng dẫn tổ chức thực hiện. Ban dân vận tỉnh hướng dẫn Ban dân vận các huyện, thị, Đảng uỷ trực thuộc phối hợp tham mưu cho cấp uỷ tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết; xây dựng kế hoạch của cấp uỷ. Chỉ đạo tuyên truyền trong nhân dân và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện và công tác báo cáo, sơ, tổng kết Nghị quyết 25; tổ chức triển khai, cụ thể hoá việc thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ngoài ra, tại Hội nghị này Ban Dân vận Tỉnh uỷ cũng đã đánh giá kết quả công tác dân vận 9 tháng đầu năm 2013.

Trong 9 tháng qua, công tác dân vận đã góp phần động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm chỉ đạo, góp phần ổn định tình hình chính trị và đáp ứng yêu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Tuy nhiên, công tác dân vận của Ban Dân vận các cấp cũng còn nhiều hạn chế. Công tác tham mưu, đề xuất theo chức năng, nhiệm vụ còn chậm, hiệu quả chưa cao; việc nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của nhân dân chưa kịp thời; phong trào thi đua “Dân vận khéo” còn hạn chế, chưa nhân rộng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến….
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lý Anh Po - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đề nghị: Trong 3 tháng cuối năm 2013 và những năm tiếp theo, Ban dân vận các cấp, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bám sát tình hình, gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong dân, tạo cho nhân dân niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu thật sâu, thật chắc nội dung Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, quan điểm, lời dạy của Bác đối với công tác dân vận của Đảng…

Tác giả bài viết: Lâm Trần

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down