Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Thông báo nội dung kỳ họp thứ 21

Ngày 01, 02/4/2014, UBKT Tỉnh uỷ đã họp kỳ thứ 21, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị. Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh uỷ đã xem xét, thống nhất kết luận các nội dung sau:
I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong quý I/2014 

Trong quý I, UBKT Tỉnh uỷ tham mưu cho Tỉnh uỷ và theo dõi, đôn đốc cấp uỷ, UBKT cấp uỷ các đảng bộ trực thuộc và cơ sở tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2013; tổng kết quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát; ban hành và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014 (100% cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã ban hành chương trình, kế hoạch). Cấp uỷ, UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 11 tổ chức đảng, 21 đảng viên; giám sát chuyên đề 5 tổ chức đảng, 37 đảng viên; kiểm tra 59 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 45 tổ chức đảng; xem xét, giải quyết tố cáo 1 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt 2 đảng viên; thi hành kỷ luật và tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật 52 đảng viên (khiển trách 19, cảnh cáo 21, cách chức 4, khai trừ 8). 

Nhiệm vụ trong quý II: Trọng tâm tham mưu cấp uỷ thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; tăng cường nắm thông tin, khảo sát kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư tố cáo; kịp thời xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cho cơ sở.

II. Kết luận các cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; kiểm tra tài chính đảng; giám sát tổ chức đảng, đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

1. Kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với BTV Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Nạm Nhùn và công tác quản lý tài chính Đảng của BTV Huyện uỷ Nậm Nhùn.
 
Là huyện mới thành lập có rất nhiều khó khăn nhưng BTV Huyện ủy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác tài chính Đảng. Đã kịp thời ban hành phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm của cấp ủy; tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản đảm bảo quy trình, nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát thiết thực, hiệu quả; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu; quản lý điều hành sử dụng tài chính, tài sản của cấp ủy cơ bản theo Luật Ngân sách và quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy. BTV Huyện ủy đã coi trọng công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc UBKT Huyện ủy, cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí công tác đảng. UBKT Huyện ủy cơ bản chủ động kịp thời công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao và thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng; hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, UBKT cấp dưới thực hiện.
 
Tuy nhiên, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, quản lý tài chính đảng còn một số hạn chế, khuyết điểm đó là: BTV Huyện ủy, cấp ủy cơ sở chưa chỉ đạo, quán triệt học tập đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Một số cấp ủy đảng nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát; chưa xây dựng, chưa thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đề ra trong năm; một số cấp ủy thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng của cơ sở. BTV, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo, quản lý tài chính đảng chưa toàn diện, việc lập dự toán chi chưa đầy đủ nhiệm vụ chi; một số nhiệm vụ chi tự chủ chưa chính xác; có nội dung chi vượt định mức, tiêu chuẩn; sửa chữa phương tiện, cơ sở vật chất chưa đảm bảo nguyên tắc; chưa công khai tài chính đảng theo quy định; thực hiện chưa đầy đủ việc giao dự toán kinh phí hoạt động công tác đảng cho các chi, đảng bộ cơ sở. 

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Nậm Nhùn kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm tra đã chỉ ra. Báo cáo kết quả khắc phục về UBKT Tỉnh uỷ trước ngày 30/6/2014.

2. UBKT Tỉnh uỷ nghe báo cáo và thảo luận thống nhất kết quả giám sát đối với Đảng ủy, tập thể lãnh đạo và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, các đồng chí phó giám đốc Sở Y tế trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở, đồng chí Giám đốc, các phó giám đốc Sở đã kịp thời xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. 

Tuy nhiên, việc khắc phục một số hạn chế khuyết điểm của tập thể cấp uỷ, lãnh đạo Sở và cá nhân còn chậm; tập thể, cán bộ, đảng viên một số đơn vị trực thuộc xác định nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm còn chung chung; một số đảng viên xây dựng kế hoạch khắc phục của bản thân còn hình thức, sao chép, không sát với hạn chế, khuyết điểm của bản thân; nội dung sinh hoạt đảng ở một số cấp ủy chi bộ trực thuộc chưa đổi mới, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn hạn chế. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở, đồng chí Giám đốc, các phó giám đốc Sở Y tế kiểm điểm rút kinh nghiệm trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo Sở, xác định nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua giám sát của UBKT Tỉnh ủy./.
T/M ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC
Phạm Văn Hiển
(Đã ký)

Tác giả bài viết: Ủy ban Kiểm tra

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down