Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Đảng bộ Lai Châu chú trọng nâng cao chất lượng phát triển đảng viên

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được trên 6,2 nghìn đảng viên, tập trung chủ yếu ở khu dân cư và đảng viên người dân tộc thiểu số.
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức quán triệt nghiêm túc Điều lệ Đảng, Quy định thi hành Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kếp nạp đảng viên đến cấp ủy viên và đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhất là về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục kếp nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ban đảng tỉnh, các huyện ủy, thành ủy tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác đảng viên cho cán bộ làm công tác tổ chức của các cấp ủy trực thuộc và bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức đảng tại các thôn, bản chưa có chi bộ độc lập; ban hành 02 Đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng, đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp và ở xã, phường, thị trấn. 

Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai thưc hiện, coi công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng góp phần củng cố, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Trung bình mỗi năm toàn tỉnh kết nạp trên 1.000 đảng viên, đạt chỉ tiêu đề ra. Tính đến ngày 30/6/2017, Đảng bộ tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc; 548 tổ chức cơ sở đảng; 02 đảng bộ bộ phận; 2.164 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Với 26.033 đảng viên, trong đó đảng viên nữ là 8.126 đảng viên (chiếm tỷ lệ 31,21%), đảng viên người dân tộc thiểu số 13.271 đảng viên (chiếm tỷ lệ 50,98%), đảng viên là công nhân 885 (chiếm tỷ lệ 3,4%), đảng viên là nông dân 7.287 (chiếm tỷ lệ 28%), đảng viên là trí thức 15.419 (chiếm tỷ lệ 59,2%), đảng viên là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 10.844 (chiếm tỷ lệ 41,65%). Độ tuổi bình quân là 35,64 tuổi. 

 


Công tác kết nạp đảng viên đảm bảo yêu cầu về chất lượng, thực hiện đúng theo các quy định, định hướng của Trung ương, của tỉnh về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên. Năm 2015 tỉnh Lai Châu đã hoàn thành mục tiêu 100% thôn, bản, tổ dân phố, trường học, trạm y tế có chi bộ độc lập. Sau kết nạp, chú trọng đào tạo nâng cao trình độ văn hóa cho đảng viên; cử đảng viên đi học các lớp bổ túc văn hóa, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, nhất là đối với đảng viên là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên.

Các đảng bộ trực thuộc tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; một số huyện đã mở lớp bồi dưỡng theo cụm xã, phù hợp với điều kiện ở vùng sâu, vùng xa; nhiều cấp ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể, định hướng chỉ tiêu, tạo nguồn bồi dưỡng quần chúng ưu tú thông qua các phong trào thi đua yêu nước để tạo nguồn phát triển đảng viên; quan tâm kết nạp đảng viên là đoàn viên, nông dân, công an viên, phụ nữ, người dân tộc thiểu số, trưởng bản, giáo viên trong các trường học, cá nhân lao động, sản xuất kinh doanh giỏi...

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 6.209 đảng viên, trong đó riêng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn là 3.737 đảng viên (chiếm tỷ lệ 60,2%); đảng viên nữ là 2.422 (chiếm tỷ lệ 39%); người dân tộc thiểu số là 3.125 (chiếm tỷ lệ 50,33%); nông dân là 1.469 (chiếm tỷ lệ 23,65%); công nhân lao động là 247 (chiếm tỷ lệ 3,97%)...; một số dân tộc ít người trước đây có ít đảng viên, đến nay số lượng đã tăng lên (dân tộc Si La 59, Mảng 119, Cống 146, La Hủ 217, Khơ Mú 195...); tỷ lệ trưởng, thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên tăng lên trên 50%. 

Tuy nhiên hiện nay, một số cấp ủy cơ sở, chi bộ chưa thực sự quan tâm tới công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, nhất là việc phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào đảng; một số nơi còn lúng túng trong việc thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên; việc phát triển đảng viên còn chậm ở chi bộ thôn, bản (tỷ lệ đảng viên được kết nạp là nông dân còn thấp, chiếm tỷ lệ 23,65%); tính bền vững chưa cao ở một số chi bộ ít đảng viên...

Từ đó, để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, thời gian tới tỉnh Lai Châu tiếp tục tăng cường vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nhất là ở cơ sở trong bồi dưỡng, phát triển quần chúng ưu tú để giới thiệu nguồn kết nạp đảng viên; quan tâm phát triển đảng viên là đoàn viên thanh nhiên, nông dân, phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố, người lao động sản xuất kinh doanh giỏi; chú trọng công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới phù hợp với từng đối tượng ở cơ sở; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn công tác đảng; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện công tác phát triển đảng viên... Vì vậy, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới là yêu cầu khách quan, thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo và công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức gánh vác sứ mệnh của mình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng./.

Tác giả bài viết: Bích Hạnh - BTGTU

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down