Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Hội nghị toàn tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017

Sáng 20/3, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị toàn tỉnh về Công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 nhằm tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
  Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng Cờ cho 3 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục
Năm 2016, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã bám sát chương trình công tác trọng tâm, chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kịp thời tham mưu ban hành, tổng kết các nghị quyết, đề án, kết luận, chương trình của Trung ương, cấp ủy các cấp. Sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy một số tổ chức, cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Công tác cán bộ được quan tâm và có nhiều chuyển biên tích cực trên tất cả các khâu: nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ gắn với bố trí, sắp xếp cán bộ nhất là chuẩn bị cán bộ trước và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được các cấp ủy tổ chức Đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện; chủ động nắm tình hình ở cơ sở, thực hiện tốt kế hoạch kết nạp đảng viên, giữ vững 100% các thôn bản, trường học, trạm y tế có chi bộ độc lập; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, từng bước được nâng lên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2016.


Năm 2017 với khối lượng công việc lớn, ngành tổ chức tập trung tham mưu triển khai những nội dung trọng tâm là: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; chủ động tham mưu có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, của cấp ủy các cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường nắm tình hình, kịp thời kiểm tra, phát hiện, uốn nắn những hạn chế, thiếu sót của các cấp, các ngành trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng; chủ động nắm tình hình công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hôi, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương, cơ quan đơn vị…. 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng và những kết quả mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đạt được trong năm vừa qua. Năm 2017 được Tỉnh ủy xác định là năm của hành động, kỷ cương và hiệu quả. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng chí yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng thực hiện một số nội dung trọng tâm ngành đã định hướng trong phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Quan trọng là ngành tổ chức Tổ chức xây dựng Đảng cũng cần tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; chú trọng việc tạo nguồn cán bộ cấp xã, cán bộ là người dân tộc thiểu số; tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường phối hợp nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, không để hình thành điểm nóng, giữ vững ổn định chính trị.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ cho 3 tổ chức cơ sở Đảng, Bằng khen cho 7 tổ chức Đảng, Chi bộ cơ sở Đảng đạt trong sạch - vững mạnh, tiêu biểu 5 năm liên tục, 28 đảng viên hoàn thành xuất sắc 5 năm liên tục và 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016./.

Tác giả bài viết: Thanh Hiền

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down