Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức cho cán bộ chủ chốt của tỉnh năm 2018

Sáng 21/3, Tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Tỉnh ủy Lai Châu phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường Vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2018.
Các cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý tham gia lớp học
Dự Lễ khai giảng về phía Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thảo - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tiến sỹ Nguyễn Thành Khải - Viện trưởng Viện đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý. Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV, Thường trực HĐND, UBND và 228 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường Vụ Tỉnh ủy quản lý.

 
Các cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý tham gia lớp học

Tại Lễ khai giảnh đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thảo - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng ta nhiệm kỳ này có nhiều nét mới vừa đào tạo cơ bản vừa bồi dưỡng chức danh, bồi dưỡng cập nhập kiến thức một cách tổng thể, thống nhất, đồng bộ trong toàn Đảng. Do đó, Học viện đã phối hợp với các tỉnh mở đồng loạt các lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường Vụ Tỉnh ủy quản lý. Riêng Lai Châu là một trong những tỉnh mở lớp tương đối sớm so với các tỉnh trong cả nước. Để lớp học đạt hiệu quả cao Học việc đã xác định đưa vào 10 Chuyên đề bồi dưỡng và lựa chọn những giảng viên có kinh nghiệm, chuyên gia hàng đầu uy tín đã được kiểm nghiệm qua các lớp thử nghiệm ở các lớp nguồn ở các nhiệm kỳ trước. Đây là cơ hội để các học viên giao lưu học hỏi, cập nhập các kiến thức mới góp phần củng cố nhận thức về quản lý xã hội, lập trường cách mạng, xây dựng tầm nhìn tư duy chiến lược nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo.

Trong thời gian 5 ngày (từ 21 - 25/3) các học viên sẽ tham gia học tập 10 Chuyên đề: Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; Thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Hội nghị BCHTW 5 (khóa XII) của Đảng; Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin trong thời đại ngày nay; Công tác xây dựng Đảng và nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Xác định tầm nhìn và lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở địa phương của người lãnh đạo, quản lý; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cơ hội thách thức đối với Việt Nam; Kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội và chủ trwong, giải pháp đến năm 2020…

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nêu rõ rèn luyện cán bộ có nhiệm vụ quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng. Nhận thức sâu sắc vấn đề này Đảng bộ tỉnh xác định việc đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu nhằm đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ đáp ứng nhiệm vụ xây dựng phát triển triển của tỉnh. Đây là lần thứ hai Tỉnh ủy tổ chức phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường Vụ Tỉnh ủy quản lý. Để lớp học đạt hiệu quả cao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các học viên cần chủ động gương mẫu trong học tập, thực hiện nghiêm túc quy chế học tập; tham gia đầy đủ các chuyên đề, nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ các nội dung chuyên đề được truyền đạt. Tập trung trao đổi thảo luận những vấn đề chưa rõ nhất vấn đề khó, liên quan triển khai tại địa phương và tại cơ quan đơn vị nhằm tạo nhận thức cao trong đơn vị, hành động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Ban chỉ đạo lớp học và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần tổ chức tốt lớp học, triển khai viết bài thu hoạch nghiêm túc, chặt chẽ, tổ chức đánh giá kết quả học tập một cách khách quan. Tổ giúp việc có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội quy lớp học, theo dõi kết quả học tập báo cáo Ban chỉ đạo lớp học và Ban Thường Vụ Tỉnh ủy./.

Tác giả bài viết: Hà Tĩnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down