Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Liên hiệp Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Ngày 20/3, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu do đồng chí Trần Đức Vương, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW và Nghị quyết số 27-NQ/TW.
Quang cảnh buổi làm việc
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác của Liên hiệp Hội trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến lĩnh vực được giao. Sau 6 năm được củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả. Hội đã tham mưu với tỉnh mời các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong nước tổ chức 03 nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Tổ chức tốt các hội thi và trao giải các hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh, kịp thời phát hiện, tôn vinh các tập thể, cá nhân trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ. Tập hợp đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các hội thành viên tiếp tục được quan tâm. 

Tại buổi làm việc Liên hiệp Hội đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế như: chất lượng đội ngũ trí thức có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn về nhiệm vụ phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ của tỉnh. Việc xây dựng, củng cố tổ chức ở một số hội thành viên còn chậm. Thường trực các hội chưa làm tốt việc tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền để có các giải pháp chỉ đạo, giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho tổ chức hội của mình. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học-kỹ thuật còn hạn chế về chiều sâu. Công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp hội, các hội thành viên đối với các chủ trương, chính sách, đề án, dự án quan trọng của tỉnh chưa nhiều, còn lúng túng... 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả của Liên hiệp hội trong thời gian qua, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 23-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 42-CT/TW và Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật.

Làm tốt mối quan hệ với các cấp ủy chính quyền địa phương trong tỉnh; chủ động đề xuất phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ. Phát huy vai trò là tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc tỉnh trong vận động, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và động viên trí thức. Chủ động đề xuất thực hiện công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức cho cộng đồng, đưa trí thức KHCN xuống cơ sở, đến với các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình tư tưởng, sơ tổng kết chỉ thị, nghị quyết, cập nhật số lượng, chất lượng đội ngũ trí thức trong toàn tỉnh. Kịp thời tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng triển khai thực hiện khi có chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh./.

Tác giả bài viết: Hồng Phái

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down