Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Giao ban công tác Khoa giáo quý I năm 2018

Ngày 09/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II. Đồng chí Lê Chí Công, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong lĩnh vực Khoa giáo; lãnh đạo, chuyên viên phòng khoa giáo, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Quang cảnh Hội nghị
Trong quý I/2018, Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối Khoa giáo tích cực, chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy trong công tác lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác khoa giáo. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo định hướng các hoạt động khoa giáo đảm bảo đúng kế hoạch, chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Tiến hành sơ, tổng kết việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo đảm bảo đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác khoa giáo tồn tại một số hạn chế như: Sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các ngành trong khối khoa giáo có việc hiệu quả chưa cao. Việc nắm tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác khoa giáo của một số cấp ủy cơ sở chưa sát, kiểm tra, khảo sát, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm chưa thường xuyên. Một số mục tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực khoa giáo đề ra hiệu quả đạt thấp. Việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết chủ yếu thực hiện bằng văn bản. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Khoa giáo quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II; các ý kiến thảo luận xung quanh vấn đề kết quả đạt được, đồng thời làm rõ những hạn chế yếu kém cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực Khoa giáo.

Kết luận Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được của các ngành khoa giáo trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, các ngành trong khối Khoa giáo cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác khoa giáo đã đề ra. Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Chương trình hành động số 69-CTr/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW về phát triển nền Đông y và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; Tăng cường nắm bắt, phản ánh kịp thời dư luận xã hội, những vấn đề mới nảy sinh đối với các lĩnh vực khoa giáo để báo cáo, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền có sự lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các ngành trong khối khoa giáo, đội ngũ trí thức của tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động, sáng tạo trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tác giả bài viết: Hoàng Hợi - BTG

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down