Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Đảng bộ Than Uyên quan tâm lãnh đạo kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo

Kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm mục đích phát hiện sai sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục sửa chữa mà còn nhằm phát hiện các mặt tốt, các kinh nghiệm hay, tìm ra các nguyên nhân cần giải quyết, tháo gỡ để thúc đẩy việc triển khai có chất lượng và hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Đảng.
Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, từ 12 ha trồng thí điểm, đến nay toàn huyện Than Uyên đã trồng được gần 500 ha cây cao su tại 3 xã: Mường Kim, Mường Cang và Mường Mít.
Thực tiễn công tác tuyên giáo của Đảng bộ Than Uyên những năm qua cho thấy, các cấp uỷ đảng và ban, ngành, đoàn thể đã bước đầu chú trọng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Nét nổi bật trong công tác này là: đã làm tốt việc kiểm tra tình hình tư tưởng; nội dung tuyên truyền miệng; chất lượng, số lượng của hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở; nội dung tuyên truyền của các cơ quan thông tin đại chúng; các hoạt động văn hoá, văn nghệ; nội dung chất lượng các bài giảng lý luận chính trị của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện... 

       Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động lĩnh vực tuyên giáo trong những năm qua đã giúp các cấp ủy Đảng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo. Tập trung  lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức, phương pháp tiến hành phong phú, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức đúng đắn về quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phòng chống lụt bão, khắc phục thiên tai, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, công tác xoá đói, giảm nghèo, phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn toàn huyện. Tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư phục vụ thi công hai công trình thủy điển Huổi Quảng, Bản Chát; tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển trồng cây cao su trên địa bàn huyện. Tuyên truyền về công tác quốc phòng - an ninh để nhân dân chủ động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh Điều lệ Đảng, ngăn chặn phát tán các tài liệu có nội dung xấu, bài trừ các tệ nạn xã hội… 

       Từ công tác tuyên truyền đạt hiệu quả góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện những năm qua phát triển tương đối toàn diện, tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân GDP tăng 15 - 16%/năm, thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều tăng trên 10% so với dự toán; các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, quốc phòng - an ninh được đảm bảo giữ vững, không có điểm nóng, đột xuất, bất ngờ xảy ra; công tác quản lý, sử dụng đất, xây dựng cơ bản, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường; hoạt động cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Các mặt văn hóa xã hội, giáo dục, y tế được coi trọng, các chính sách xã hội được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng chế độ chính sách. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể được quan tâm, công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, phát huy hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên, thực tiễn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động lĩnh vực tuyên giáo ở Đảng bộ Than Uyên có thời điểm, có nơi vẫn chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Cá biệt còn cấp uỷ buông lỏng khâu kiểm tra, giám sát, chủ yếu mới chỉ tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành nghị quyết, quyết định, chỉ thị,… ít quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát xem xét tình hình tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị đã ban hành. Thực tế và sự bất cập, yếu kém đó đã làm cho công tác tư tưởng chưa nắm bắt được những vấn đề bức xúc đang đặt ra, chưa hiểu sâu tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, các khu điểm có đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình XDCB, di dân tại định cư… chưa phát hiện kịp thời các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; không chỉ ra kịp thời những hiện tượng sai trái, lệch lạc để khắc phục, uốn nắn.  

     Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo nói chung, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động lĩnh vực tuyên giáo nói riêng nhằm  đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng bộ huyện Than Uyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau:

     Thứ nhất là: Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng các cấp từ huyện đến cơ sở trong việc lãnh đạo thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát về công tác tuyên giáo, coi đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và là trách nhiệm chính của cấp uỷ. Đặc biệt coi trong và phát huy tính chủ động, xoá bỏ tư tưởng “khoán trắng” công tác kiểm tra, giám sát cho cơ quan tuyên giáo. Công tác kiểm tra cần đi vào nền nếp, có chương trình, kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất, thường xuyên. Coi trọng nắm bắt tình hình, phân tích, dự báo diễn biến và tổng kết kinh nghiệm sau kiểm tra. Đồng thời kịp thời khen thưởng các đơn vị, tập thể, cá nhân làm tốt; phê phán, nhắc nhở, uốn nắn các tập thể, tổ chức, cá nhân làm chưa tốt công tác tư tưởng sau khi có kết luận chính thức của đoàn kiểm tra hoặc vào dịp tổng kết cuối năm.

     Thứ hai là: Vận dụng, kết hợp linh hoạt các hình thức kiểm tra như kiểm tra thường xuyên, đột xuất, định kỳ. Thông qua các hình thức nói trên để kịp thời khắc phục, uốn nắn những thiếu sót, bất cập từ chính bản thân các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định đã ban hành.

    Thứ ba là: Tiếp đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra cho phù hợp với đối tượng, nội dung kiểm tra. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần kết hợp linh hoạt phương pháp kiểm tra trực tiếp với kiểm tra gián tiếp, gắn với điều tra dư luận xã hội. Kết quả điều tra dư luận xã hội cùng với kết quả kiểm tra thực tế sẽ có cơ sở khách quan để kết luận chính xác vấn đề kiểm tra.

Tác giả bài viết: Phạm Thanh Hải

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down