Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm 2015

Từ ngày 07-15/12, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm 2015. Tham dự lớp bồi dưỡng có 91 đảng viên mới tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Các học viên nhận chứng chỉ bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Các học viên được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng – an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng cơ sở; Không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau 07 ngày nghiên cứu, học tập và viết bài thu hoạch, kết quả 5/91 đảng viên xuất sắc được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen; 51 đảng viên đạt loại giỏi; 38 đảng viên đạt loại khá; 1 đảng viên đạt loại trung bình.
Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Lê Mạnh Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương kết quả học tập của lớp và đề nghị: Các đảng viên mới sau khi được trang bị các kiến thức lý luận chính trị trên lớp trở về cơ quan, đơn vị phải phát huy, vận dụng sáng tạo cơ sở lý luận vào thực tiễn để xây dựng Chi bộ, Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tiếp tục rèn luyện để xứng đáng là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.

Tác giả bài viết: Vũ Nguyên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down