Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Kết quả hoạt động ngành ngân hàng Lai Châu năm 2017

Bám sát mục tiêu, định hướng điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và chỉ tiêu giao khoán của hệ thống các tố chức tín dụng năm 2017, ngành Ngân hàng Lai Châu đã tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt hoạt động.
Từ nguồn vốn vay của ngân hàng, nhiều hộ gia đình  đã vươn lên thoát nghèo
Bước vào năm 2017, ngành đã chủ động triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về tiền tệ, các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn của NHNN Việt Nam, tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Các tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chỉ đạo của NHNN và hướng dẫn của hệ thống ngân hàng cấp trên về lãi suất huy động và lãi suất cho vay, đảm bảo ổn định so với cuối năm 2016, trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số ngành, lĩnh vực kinh tế, từ ngày 10/7/2017 đã điều chỉnh giảm 0,5%/năm. Tổng nguồn vốn huy động đến ngày 31/12/2017 đạt 16.661 tỷ đồng, tăng 1,87% (= 307 tỷ đồng) so với cuối năm 2016. Hoạt động đầu tư tín dụng, tổng dư nợ ước đạt 16.146 tỷ đồng, tăng 2,62% (= 412 tỷ đồng) so với cuối năm 2016. Nợ xấu các chi nhánh NHTM, NHCSXH luôn nằm trong tầm kiểm soát của các đơn vị, đạt kế hoạch đề ra; các chi nhánh ngân hàng tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý nợ xấu theo đúng quy trình, quy định (trong 9 tháng, các chi nhánh NHTM, NHCSXH tỉnh đã xử lý nợ xấu được 85,4 tỷ đồng.

Các chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động huy động vốn từ các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, tổ chức kinh tế và các nguồn vốn khác; công tác thanh toán qua NHNN chi nhánh tỉnh và tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn đảm bảo thông suốt, chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động thanh toán, không để chậm trễ, ách tắc trong thanh toán; hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được đẩy mạnh (từ đầu năm 2017, Agribank-Chi nhánh Lai Châu thực hiện hoạt động thanh toán biên mậu phục vụ nhu cầu hoạt động xuất nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân tại khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng; đã thực hiện trả lương qua tài khoản ngân hàng theo Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ đến cuối tháng 6/2017 đạt 759/978 đơn vị hưởng lương ngân sách trên địa bàn tỉnh, chiếm 77,6%, tăng 18 đơn vị so với năm 2016); hoạt động của hệ thống các máy ATM, POS trên địa bàn đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn (năm 2017 có 52 máy POS, trong đó có 31 điểm chấp nhận thẻ, tăng 09 máy POS và 08 điểm chấp nhận thẻ thanh toán so với cuối năm 2016).

Cung ứng đầy đủ, kịp thời số lượng, giá trị và cơ cấu mệnh giá các loại tiền cho nhu cầu chi tiêu bằng tiền mặt của các thành phần kinh tế thông qua hệ thống các tổ chức tín dụng, kho bạc nhất là trong dịp nghỉ lễ, tết nguyên đán; đảm bảo an toàn kho, quỹ và các điểm giao dịch của các ngân hàng; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhất là Bộ CHBĐBP tỉnh, Công an tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tiền giả và nghi giả. Chú trọng phát triển mạng lưới ngân hàng (hiện nay mạng lưới tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh có 08 tổ chức tín dụng, 41 điểm giao dịch cố định, 108 điểm giao dịch lưu động thuộc chi nhánh NHCSXH tại 108 xã, phường, thị trấn). Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ (tỉnh có 16 doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ).

Quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát (năm 2017 đã thực hiện 03 cuộc thanh tra tại 04 tổ chức ngân hàng, quỹ tín dụng; 07 cuộc kiểm tra về hoạt động của các máy ATM, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, công tác tiền tệ, an toàn kho quỹ; tiếp nhận 02 đơn thư khiếu nại, tố cáo và đã xử lý kịp thời theo quy trình, quy định). Phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân 8/8 huyện, thành phố triển khai có hiệu quả việc cung cấp thông tin kết quả hoạt động của ngành ngân hàng Lai Châu, ý kiến phản ánh của đại biểu Quốc hội và cử tri, kịp thời nắm bắt, xử lý và báo cáo, giải trình các vấn đề liên quan đến tiền tệ, ngân hàng mà đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm trước, sau kỳ họp thứ 3,4 Quốc hội khóa XIV. Tăng cường phối hợp tuyên truyền về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng (phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền tại 02 Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh).

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, đến hết tháng 10/2017 các đơn vị ngân hàng đã ủng hộ, đầu tư hàng trăm triệu đồng, cụ thể: Vietinbank-Chi nhánh Lai Châu bàn giao 22 căn nhà đại đoàn kết cho 22 hộ nghèo trên địa bàn Thành phố Lai Châu, trị giá 50 triệu/nhà. BIDV-Chi nhánh Lai Châu trao 300 suất quà, trị giá 150 triệu đồng cho hộ nghèo trong dịp tết Nguyên đán 2017; tặng xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn; hỗ trợ 370 triệu đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh. NHNN chi nhánh tỉnh phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh và một số đơn vị trao 680 triệu đồng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ủng hộ đồng bào trong tỉnh bị thiệt hại do mưa lớn, lũ quét. Các chi nhánh ngân hàng ủng hộ quỹ vì người nghèo, khuyến học, ủng hộ đồng bào miền Trung sau cơn bão số 10…với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

 
4 12 17
Tăng cường phối hợp tuyên truyền về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng

Tuy nhiên, hoạt động của ngành ngân hàng Lai Châu năm 2017 vẫn còn một số hạn chế như: tăng trưởng nguồn vốn huy động tại địa phương còn thấp; tỷ lệ nợ xấu tăng so với năm 2016, đặc biệt nợ xấu tăng cao tại một số chi nhánh NHTM cấp huyện; kết quả xử lý và thu hồi nợ xấu còn khó khăn, một số khách hàng còn tiềm ẩn nợ xấu; tăng trưởng tín dụng khối NHTM tăng thấp so với năm 2016; giải ngân vốn tín dụng và tăng trưởng tín dụng đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển không hoàn thành tỷ lệ được giao (tăng trưởng còn âm); tỷ trọng thanh toán dùng tiền mặt trên địa bàn còn cao.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách tiền tệ, nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng năm 2018, ngành Ngân hàng của tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, hoạt động của ngành, từng đơn vị. Tăng cường quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, hoạt động quản lý ngoại hối, đảm bảo duy trì ổn định hoạt động của các tổ chức tín dụng; đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về tiền mặt phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; tăng cường thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với những vi phạm; tăng cường các biện pháp đảm bảo kho quỹ an toàn tuyệt đối. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp huy động nguồn vốn, nhất là nguồn vốn huy động tại địa phương; đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; thực hiện tốt các giải pháp xử lý nợ xấu, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; chủ động triển khai, ứng dụng các dịch vụ thanh toán hiện đại, đáp úng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn giai đoạn 2017-2020 theo Kế hoạch số 777/KH-UBND, ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh; chú trọng thực hiện trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và mở rộng các đơn vị hưởng lương ngoài ngân sách; lắp đặt mới, nâng cao chất lượng dịch vụ ATM, hệ thống POS; mở rộng triển khai các dịch vụ thanh toán mới; đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thanh toán, an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thực hiện các dịch vụ ngân hàng; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn./.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down