Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định

Thực hiện Công văn số 1029/BGDĐT-KHTC ngày 19/3/2018 của của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong năm học 2018 - 2019. Để tránh tình trạng lạm thu đối với giáo viên, học sinh xảy ra trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đồng thời thực hiện nghiêm túc các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định hiện hành, ngày 06/8/2018 UBND tỉnh ban hành văn bản số 1257/UBND-VX chỉ đạo như sau:
Tất cả vì tương lai con em chúng ta
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính rà soát tất cả các văn bản quy định về các khoản thu trong cơ sở giáo dục và đào tạo, hướng dẫn chi tiết các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện các khoản thu đối với giáo viên, giảng viên, viên chức lao động, học sinh, sinh viên theo các quy định hiện hành.
 
Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố quán triệt, chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý:
 
- Không thu của giáo viên, giảng viên, viên chức lao động, học sinh, sinh viên bất cứ khoản thu nào ngoài quy định.
 
- Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
 
- Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 
- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và quy trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu./.
 

Tác giả bài viết: VC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down