Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

Năm 2019, các cấp, các ngành trong tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.
Lãnh đạo Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bản vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
Bước vào năm 2019, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức của tỉnh miền núi, địa hình chia cắt phức tạp; trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Tình hình các loại tội phạm có biểu hiện diễn biến và tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành mà nòng cốt là lực lượng Công an tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và đạt được những kết quả quan trọng.

Công tác tuyên truyền được tăng cường bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, nội dung tập trung phổ biến, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh tổ quốc. Phát huy tốt vai trò của hệ thống truyền thông đại chúng, duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, “Quốc phòng Lai Châu”, “An ninh Lai Châu”, “Nhận diện diễn biến hòa bình”, “Văn bản chính sách mới”... Cùng với cổng, trang thông tin điện tử của tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở đăng tải nhiều tin, bài tuyên truyền phản ánh có chất lượng thông tin khách quan, trung thực, kịp thời về các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm và các biện pháp đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Công tác tuyên truyền miệng được chú trọng, vừa tuyên truyền trực tiếp, vừa lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn của các ngành, đoàn thể (hoạt động trợ giúp pháp lý; văn hóa, văn nghệ; thông tin lưu động; chiếu bóng vùng cao; các hội nghị phổ biến nghị quyết, pháp luật...). Trọng tâm là tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, nâng cao cảnh giác, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được duy trì và nhân rộng, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, tác dụng, như: mô hình “Dòng họ tự quản”, “Dòng họ văn hóa”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Cụm liên kết giáp gianh về an ninh trật tự”, “Điểm sáng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, nhận biết âm mưu phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để các tổ chức, cá nhân chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác, đấu tranh có hiệu quả.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, lực lượng công an các cấp làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức triển khai thực hiện việc phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý hộ khẩu, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Đẩy mạnh công tác thu hồi và tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (năm 2019 toàn tỉnh đã vận động, thu hồi 298 khẩu súng tự chế, 158 viên đạn, 12 bẫy kiềng, 01 bộ xung điện).

Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đạt được những kết quả tích cực. Lực lượng công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều nội dung, biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm. Công tác phòng ngừa xã hội, nhất là công tác tuyên truyền được chú trọng; kết hợp với tập trung lực lượng mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội, năm 2019 địa bàn tỉnh xảy ra 216 vụ (tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe người khác, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, hủy hoại, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản...), ngay sau khi các vụ án, vụ việc xảy ra lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ phá án, giải quyết, xử lý kịp thời để ổn định tình hình; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt trên 86%. Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy được đặc biệt coi trọng. Với quyết tâm ngăn chặn, phá nhổ triệt để cây thuốc phiện trên địa bàn, ngay từ đầu mùa vụ, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo triển khai công tác phòng ngừa, phá nhổ cây thuốc phiện; tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an xuống các địa bàn trọng điểm vừa thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, vừa chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn các hoạt động trồng cây thuốc phiện. Niên vụ 2018 - 2019, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và phá, nhổ trên 6.700 m2, đã điều tra làm rõ và xử lý 02 vụ, khởi tố 01 đối tượng về hành vi trồng cây thuốc phiện. Tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn có những biểu hiện diễn biến phức tạp cả về quy mô lẫn tính chất và phương thức hoạt động. Ma túy được thẩm lậu từ Lào vào Sơn La, Điện Biên sau đó chuyển qua Lai Châu để chuyển đi các địa bàn khác tiêu thụ. Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, khi các tỉnh miền Trung, miền Nam tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, phá nhiều chuyên án lớn, thì có dấu hiệu các đối tượng quay trở lại hoạt động trên tuyến Tây Bắc, vì vậy tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2019 có chiều hướng gia tăng (tăng 19 vụ so với năm 2018). Với tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, trong năm 2019, lực lượng phòng chống ma túy công tỉnh đã phát hiện bắt, tiếp nhận 269 vụ, 312 đối tượng liên quan đến ma túy, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lực lượng công an đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý các đối tượng nghiện ma túy, lập hồ sơ đưa người vào các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cai nghiện ma túy bắt buộc, giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Cùng với đó, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm khác, như vi phạm về kinh tế, vị phạm môi trường... cũng được coi trọng. Trong năm 2019, lực lượng công an các cấp tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về lĩnh vực kinh tế, đã phát hiện và xử lý 62 vụ, việc. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của UBND tỉnh về chống thất thu, thu hồi nợ thuế; quản lý, bảo vệ rừng; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và đã thu hồi trên 50 tỷ đồng. Lực lượng phòng, chống tội phạm về môi trường đã phát hiện 102 vụ, việc, với 103 đối tượng vi phạm về môi trường; trong đó khởi tố 02 vụ với 03 đối tượng về hành vi hủy hoại rừng; xử lý và bàn giao cơ quan chức năng xử lý 98 vụ việc, xử phạt hành chính trên 44 triệu đồng...

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm tiếp tục được tăng cường. Các lực lượng công an, biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các cam kết quốc tế của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Thực hiện tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế với lực lượng chức năng châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trong phòng chống tội phạm; triển khai thực hiện biên bản Hội nghị phòng chống tội phạm lần thứ tư giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc. Duy trì tốt việc hội đàm, các buổi giao ban định kỳ luân phiên với lực lượng đối đẳng của Trung Quốc để phối hợp trao đổi thông tin, giải quyết các vụ việc xảy ra ở khu vực biên giới...

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển; củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Lai Châu nói riêng.

Năm 2020, năm có nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn, nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, cùng với nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững và ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh xác định: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Trọng tâm là, Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và kiểm soát ma túy”, Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW và Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...; Đề án của tỉnh về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình hành động phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020, lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia khác của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy. Xây dựng và củng cố phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia nhòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, quản lý người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; tiếp tục thực hiện chương trình “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm hình sự gây án nghiêm trọng, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm.

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, nhất là những địa phương có chung đường biên giới với Trung Quốc, nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down