Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Ngày 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hôi, Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban cán sự đảng, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc Trung ương...

36 11 18
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương
 
Tại Lai Châu có 45 điểm cầu với 4.528 người tham gia Hội nghị, Trong đó, điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết, tại Hội nghị Trung ương 8, Trung ương đã thông qua Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư”; Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển; Kết luận về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác. Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu sẽ nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị giao trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia quá trình xây dựng các đề án dành thời gian giới thiệu Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Trung ương một  cách chi tiết cả về nội dung cũng như kết quả quá trình nghiên cứu thảo luận và quyết định của Trung ương để các đồng chí hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, vấn đề mới, cốt lõi. Trên cơ sở đó, tới đây các đồng chí làm tốt việc giới thiệu, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời trực tiếp chỉ đạo, triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đảng tại địa phương, đơn vị mình.

"Tham dự Hội nghị lần này là cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên và ở nhiều địa phương có sự tham dự của các đồng chí cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn. Do vậy, việc các đồng chí đến họp đông đủ tại các điểm cầu trong cả nước, và chất lượng của cuộc họp này là việc làm nêu gương về học tập Nghị quyết Trung ương trong toàn Đảng". - Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương mình.

Sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu các nghị quyết, quy định, kết luận cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình; quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải quyết liệt đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trong đó phải thực hiện ngay Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư”.

Đồng chí Trần Quốc Vượng bày tỏ sự tin tưởng, sau Hội nghị với tinh thần và trách nhiệm cao, với quyết tâm của các cấp ủy, các tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt các cấp việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 trong toàn quốc sẽ đạt hiệu quả cao.  

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8; vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, tạo ra sự thống nhất về nhận thức và hành động, sớm đưa các nội dung của Hội nghị vào cuộc sống.
37 11 18
Quang cảnh Hội nghị tạo điểm cầu Tỉnh ủy Lai Châu

Buổi sáng, các đại biểu nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Đồng chí  Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37-KL/TW về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”.

Buổi chiều, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW “Nghị quyết về chiến lược phát triển biển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Hội nghị lần này, toàn quốc có 405 nghìn đại biểu tham dự tại 2.759 điểm cầu trực tuyến, cao hơn gần gấp rưỡi so với Hội nghị Trung ương 7. Đây là cơ sở để những lần học tập, quán triệt tiếp theo tiếp tục tăng điểm cầu, nâng số lượng cán bộ, đảng viên được trực tiếp nghe các đồng chí báo cáo viên ở Trung ương, người trực tiếp tham gia quá trình biên soạn nghị quyết báo cáo. Đối với các đơn vị, tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 cho cán bộ, đảng viên chưa được dự Hội nghị theo Hướng dẫn số 27 ngày 26/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 đúng tiến độ.

Các tỉnh, thành ủy sắp xếp thời gian, lịch công tác để dự học tập, quán triệt đúng thời gian. Thảo luận đề ra chương trình, kế hoạch hành động sát với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị với các giải pháp, lộ trình phù hợp, nguồn lực đảm bảo, trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống.../.

Tác giả bài viết: Hà Châu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down