Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Một số tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy "Hành động, kỷ cương, hiệu quả", các cấp các ngành đã ưu tiên nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng khá, giá trị xuất khẩu hàng địa phương tăng cao. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.
Giá trị xuất khẩu hàng địa phương tăng cao so với cùng kỳ
Nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh sản xuất, nhờ tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chủ động phòng, chống dịch bệnh... nên các chỉ tiêu đều đạt khá và tăng so với cùng kỳ, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 41,2 nghìn tấn, bằng 19,09% kế hoạch, tăng 730 tấn so với cùng kỳ năm 2017; đặc biệt, đáng chú ý là cơ cấu giống lúa có sự chuyển biến tích cực theo hướng giảm giống lúa lai (gần 300 ha), tăng giống lúa thuần chất lượng (tăng gần 800 ha) đã mang lại giá trị kinh tế và thu nhập cao hơn cho người nông dân. Tiếp tục chăm sóc và chuẩn bị tốt các điều kiện trồng mới cây chè, quế, mắc ca, sơn tra. Chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tiếp tục duy trì và phát triển. Bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và phát triển rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được thực hiện khá tốt. Triển khai quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn mới, công bố quyết định công nhận 4 xã đạt chuẩn năm 2017; rà soát, đánh giá hiện trạng và tích cực triển khai các giải pháp thực hiện các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đến nay, bình quân xã đạt 12,8 tiêu chí, tăng 0,8 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá, giá trị đạt trên 1,87 nghìn tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), bằng 43,3% kế hoạch, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Thị trường hàng hóa được kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, giá cả thị trường tương đối ổn định, hàng hóa đa dạng, phong phú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm tăng 0,25% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 2,8 nghìn tỷ đồng, bằng 55,6% kế hoạch, tăng 18,6% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 7,39 triệu USD, tăng hơn 29,3% so với cùng kỳ.

Hoạt động du lịch được quan tâm phát triển; tiếp tục khảo sát, mở các tour, tuyến, điểm du lịch và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Cơ sở vật chất phục vụ du lịch tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng, bước đầu khai thác có hiệu quả các sản phẩm du lịch, lượng khách du lịch tăng nhanh, với trên 145 nghìn lượt, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông cơ bản đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

Tổng thu ngân sách địa phương đạt trên 5,2 nghìn tỷ đồng, bằng 6,7% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ, trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 830 tỷ đồng, bằng 43% dự toán, tăng 21% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương đạt trên 3,6 nghìn tỷ đồng, bằng 47% dự toán. Hoạt động tín dụng ngân hàng đảm bảo an toàn, hiệu quả, nợ xấu 2,62%; chương trình tín dụng phát triển kinh tế - xã hội được triển khai hiệu quả. Hoàn thiện thủ tục và giải ngân vốn đầu tư công kéo dài năm 2017 sang năm 2018; giải ngân vốn đầu tư từ nguôn ngân sách nhà nước đầu năm 2018 đạt 33,9% kế hoạch. Phê duyệt quyết chủ trương đầu tư cho 12 dự án với số vốn đăng ký trên 3 nghìn tỷ đồng; đăng ký thành lập mới 85 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã.

62 7 18
Kịp thời hỗ trợ, động viên, chia sẻ, giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai khắc phục hậu quả

Quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường được chú trọng, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, tài nguyên khoáng sản. Chủ động phòng, chống, ứng phó với thiên tai, nhất là đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 6-2018 làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đã tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả, kịp thời hỗ trợ, động viên, chia sẻ, giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, giảm bớt đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, kết thúc năm học 2017-2018, có 132 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 20 trường so với năm 2017; tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình tăng 2,1 điểm %, tỷ lệ học sinh khá giỏi cấp THCS tăng 4,6 điểm %, THPT tăng 0,7 điểm %, GDTX tăng 4,5 điểm % so với năm học trước; đạt 9 giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12. Đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ đạt chuẩn 99,4%. Cơ sở vật chất được tăng cường, toàn tỉnh có 424 trường, 4.471 phòng học kiên cố (tăng 2,66%), 1.382 phòng học bán kiên cố (giảm 0,6%), 1.008 phòng học tạm (giảm 2,1%). Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch đề ra, mở 34 lớp bồi dưỡng, với 2.673 học viên; duy trì đào tạo 421 học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng cộng đồng.

Coi trọng đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý; hướng dẫn, đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm hàng hóa; quản lý chặt chẽ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chỉ đạo triển khai chủ động, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Triển khai hiệu quả chương trình can thiệp giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, điều trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS, điều trị thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng methadone. Truyền thông về dân số kế hoạch hóa gia đình bằng nhiều hình thức, tỷ lệ trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên giảm so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Công tác thông tin, truyền thông bám sát định hướng tuyên truyền, kịp thời phản ánh các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh. Kịp thời thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo, chính sách đối với người có công, bảo vệ và chăm sóc trẻ em; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho nhân dân tái định cư các công trình thủy điện, phòng chống tệ nạn xã hội. Các dự án, chính sách dân tộc được tích cực triển khai, chú trọng nâng cao chất lượng dân số vùng dân tộc thiểu số, giảm tình trạng tảo hôn, khôi phục, bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc. Thực hiện đúng quy định quản lý nhà nước về tôn giáo.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị các điều kiện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Tổ chức tuyển quân, giao nhận quân đạt chỉ tiêu 100%, bảo đảm chất lượng theo quy định. Ra quân huấn luyện năm 2018, huấn luyện, bồi dưỡng dân quân tự vệ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đảm bảo mục đích, yêu cầu. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định; thường xuyên phối hợp các lực lượng duy trì bám nắm cơ sở, quản lý chặt chẽ các địa bàn trọng điểm; đấu tranh ngăn chặn hoạt động tuyên truyền lập "Nhà nước Mông", hoạt động tôn giáo trái pháp luật, di cư tự do. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tăng cường truy quét tội phạm, điều tra làm rõ 57/90 vụ tội phạm về trật tự xã hội; 119 vụ tội phạm ma túy, 146 đối tượng, phá nhổ 16.352 m2 cây thuốc phiện... Triển khai 85 cuộc thanh tra, phát hiện 28 đơn vị có sai phạm về kinh tế với tổng số tiền trên 5,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 3,2 tỷ đồng. Các cấp, các ngành đã xem xét giải quyết, trả lời công dân theo đúng quy định, nghiêm túc tiếp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận quốc tế, các hoạt động hợp tác do địa phương ký kết. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về biên giới, kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến biên giới, lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh.

63 7 18
Tổ chức tuyển quân, giao nhận quân đạt chỉ tiêu 100%, bảo đảm chất lượng theo quy định

Cùng với những kết quả tích cực, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ vẫn chưa thường xuyên, quyết liệt; một số nhiệm vụ còn chậm so với yêu cầu; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế. Nhất là, việc huy động học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn khó khăn; tình trạng học sinh bỏ học còn diễn ra ở các cấp học; chất lượng, số lượng học sinh giỏi còn hạn chế. Số bác sỹ có trình độ chuyên môn cao còn thấp và giảm so với cùng kỳ năm trước (giảm 07 bác sỹ); chất lượng khám, chữa bệnh ở một số cơ sở y tế chưa đáp ứng yêu cầu. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt thấp so với kế hoạch. An ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp, một số loại tội phạm tăng; hoạt động lợi dụng tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, hoạt động đạo lạ, xuất nhập cảnh trái phép, di cư tự do còn xảy ra.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đòi hỏi các cấp, các ngành tập trung thực hiện quyết liệt, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra từ đầu năm. Đặc biệt, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ tháng 6 vừa qua, cùng với rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại, phải xác định rõ nhiệm vụ, khu vực, địa bàn cần tập trung nguồn lực để khôi phục; chủ động rà soát, phát hiện những nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét để sớm di dời dân đến nơi an toàn. Chỉ đạo tổ chức sản xuất mùa vụ thu đông đảm bảo khung thời vụ; triển khai đồng bộ chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung cho 6 xã dự kiến đạt chuẩn năm 2018. Tập trung kiểm tra, rà soát, đánh giá đầu tư, đôn đốc tiến độ đầu tư, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản. Tích cực thực hiện các giải pháp tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, giảm nợ đọng thuế; rà soát, kiểm tra chặt chẽ công tác quản lý, sử dụng ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí. 

Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trường, lớp học, đội ngũ giáo viên, học sinh đảm bảo cho năm học mới. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao; kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng xây dựng gia đình, bản làng, khu dân cư văn hóa. Chú trọng thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Thường xuyên nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời để hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, tập trung đông người xảy ra trên địa bàn tỉnh. Nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, di cư tự do, phòng chống, truy quét tội phạm, tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục duy trì và phát triển mở rộng quan hệ đối ngoại./.

Tác giả bài viết: Trung Tâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down